Alžběta Pomořanská porodila Karlovi IV. šest dětí. Byla velmi zbožná a měla neobyčejnou sílu. Podle pověsti uměla ohýbat podkovy

18. březen 2024

Ze čtyř žen císaře Karla IV. je pravděpodobně nejznámější ta poslední, Alžběta, nebo také Eliška, Pomořanská. Narodila se v roce 1346 nebo 1347 do rodiny pomořanského vévody a dcery polského krále Kazimíra Velkého. Když si brala o zhruba 30 let staršího Karla, bylo jí teprve 16.

Jako všechna Karlova manželství i toto bylo sjednáno z politických důvodu a podobně jako ostatní i toto bylo harmonické. Jediným jablkem sváru byly vztahy mezi potomky – nevlastními sourozenci. Karel upřednostňoval nejstaršího syna Václava. I z tohoto důvodu byla Alžběta korunována královnou až tři dny poté, co byl dvouletý Václav korunován českým králem.

Podle pověstí, které dokumentuje například kronikář Beneš Krabice, byla Alžběta urostlá, kypící zdravím a oplývající neobyčejnou silou. Jedním z jejích oblíbených kousků prý bylo ohýbání podkov. Zda je to pravda není jisté. Provozovala sice řadu fyzických aktivit, ale kvalita kovů kdysi nebyla tak vysoká, případně jí mohli kováři vyrobit repliky.

Alžběta Pomořanská byla velice zbožná. Když Karel onemocněl, vykonala dlouhou pěší pouť. Svému manželovi dala šest dětí, mimo jiné Zikmunda, pozdějšího uherského a českého krále a také dceru Annu, jež se stala anglickou královnou.

Spustit audio