Ze zříceniny se stal zase důstojný hrad. Novogotickou podobu Kokořínu vtiskl ve 20. století Jan Špaček

22. březen 2024

Hrad Kokořín najdeme severně od Mělníka, na ostrohu pískovcové skály v Kokořínském dole, nad údolím říčky Pšovky.

Byl postaven ve 14. století, pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V průběhu své historie hrad vlastnilo několik šlechtických rodů, včetně Berků z Dubé, Vartenberků, Lobkoviců a Špačků. V 17. století byl hrad opuštěn a z vůle císaře Ferdinanda III. postupně chátral až do podoby zříceniny.

V období romantismu se rozvaliny Kokořína se svým okolím staly inspirací pro mnoho našich umělců. Doslova okouzlen byl touto krajinou například Karel Hynek Mácha, proto jen pár metrů na východ od hradu najdeme Máchovu skálu.

Na přelomu 19. a 20. století prošel Kokořín rozsáhlou rekonstrukcí a získal současnou novogotickou podobu. Je to zásluha tehdejšího majitele Jana Špačka, rytíře ze Starburgu. Šlo o první komplexní záchranu středověké zříceniny v Čechách. Špačkové byli významní mecenáši a na Kokoříně například schraňovali významná díla malíře Václava Brožíka včetně jeho slavného obrazu Mistr Jan Hus před Kostnickým koncilem.

Spustit audio