Zájem o třídění bioodpadu v Karlových Varech roste

17. leden 2014

V roce 2013 vytřídili obyvatelé Karlových Varů celkem 218 tun bioodpadu. Ve speciálních kontejnerech skončilo o celých 105 tun této komodity více než v roce 2012, kdy byl projekt třídění bioodpadu v Karlových Varech spuštěn.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu probíhal od dubna do poloviny listopadu, náklady na likvidaci činily zhruba 1,5 milionu korun.

O zájmu obyvatel Karlových Varů o třídění bioodpadu svědčí také fakt, že výrazně narostl počet nádob rozmístěných na území města. Celkem se jednalo o 846 kontejnerů (o objemu 1 100 a 120 litrů). Nádoby byly umísťovány nejen na předem vytipovaná stanoviště, ale v průběhu roku byly také dodatečně přistavovány dle zájmu a požadavků občanů.

Biologicky rozložitelný odpad budou moci obyvatelé Karlových Varů třídit i v letošním roce. Občané budou moci své požadavky na přistavení kontejnerů na bioodpad vznášet od února prostřednictvím technického odboru Magistrátu města Karlovy Vary.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio