Vyplněné dotazníky mají přispět ke zvýšení bezpečnosti v Chebu

15. srpen 2014

Městská policie Cheb ve spolupráci s Fakultou ekonomickou Západočeské univerzity provádějí v současné době dotazníkové šetření nazvané Průzkum pocitů bezpečí ve městě.

Dotazování provádějí studenti Fakulty ekonomické. Dotazník je k dispozici rovněž v sídle městské policie v Jiráskově ulici, na recepci budovy radnice na náměstí a vyplnit ho lze rovněž na internetu.

„Studenti se občanů dotazují přímo v ulicích města. Chtěl bych veřejnost požádat o vyplnění tohoto dotazníku, abychom získali relevantní data. Zabere to přibližně 5 minut. Občany bych chtěl také ujistit, že veškerá získaná data budou zpracována anonymně.“ uvedl místostarosta Michal Pospíšil, do jehož kompetence spadá i řízení městské policie.

Na základě výsledků průzkumu bude zpracována analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě ve městě. „Analýza by nám měla říct například to, na které lokality města by se strážníci měli v rámci hlídkové činnosti zaměřit ve zvýšené míře, které negativní jevy vadí veřejnosti nejvíce a podobně. Využijeme ji rovněž při přípravě preventivních opatření,“ doplnil místostarosta Michal Pospíšil.

Elektronickou verzi dotazníku můžete vyplnit zde.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio