Věž Staroměstské radnice nabízí mnohem víc než jenom krásný výhled na centrum metropole

15. květen 2022

Staroměstská radnice v Praze byla zřízena roku 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města. Budova vznikala od 14. století postupným vykupováním jednotlivých měšťanských domů a jejich spojováním do jednoho celku. Dnes sestává z pěti historických domů, které nesou prvky téměř všech slohů. Nejstarší část komplexu tvoří jižní křídlo s věží, arkýřovou kaplí a orlojem.

Radnice se nejednou významně zapsala do dějin Prahy i českého státu. Na půdě radnice byl zvolen českým králem Jiří z Poděbrad, na jejím nádvoří popraven Jan Želivský, radikální vůdce husitů. Později radnice přihlížela hromadné popravě účastníků českého stavovského povstání. Na konci druhé světové války čelila útokům okupantů a její velká část byla zničena. Východní novogotické křídlo, srovnané se zemí během Pražského povstání 8. května 1945, nebylo už nikdy obnoveno.

Téměř 70 metrů vysoká věž je dominantou Staroměstské radnice i celého Staroměstského náměstí. V době svého vzniku byla nejvyšší stavbou celé Prahy. Její ochoz nabízí krásný výhled na město: je odtud vidět Týnský chrám a kostel svatého Mikuláše, v dálce je možné obdivovat Pražský hrad nebo se nechat unášet výhledem na stovky střech, věží, věžiček a kupolí rozmanité pražské architektury. Jako jediná ze středověkých pražských věží je radniční věž zcela bezbariérová, na ochoz návštěvníky vozí moderní prosklený výtah.

Slavný pražský orloj zdobí průčelí Staroměstské radnice od roku 1410. Na jižní straně radniční věže pro něj byl vybudován speciální kamenný přístavek, do kterého bylo celé mechanické ústrojí uloženo. Orloj je tvořen několika částmi, kromě astronomické a kalendářní desky je opatřen mechanismem dvanácti apoštolů, kteří se každou celou hodinu (od 9 do 23 hodin) objevují ve dvou malých okénkách.

Při přehlídce apoštolů ožívají mechanickým pohybem i další figury po stranách orloje: Smrtka zvoní, obrací přesýpací hodiny a naznačuje vedle stojícímu Turkovi, že jeho čas vypršel. Ten odmítavě kroutí hlavou. Podobně se chovají i Marnivec a Lakomec.

Návštěvníci si mohou prohlédnout také historické sály: Obecní síň, Starou radní síň, předsálí zasedacího sálu, Brožíkův zasedací sál a Jiříkovu síň. A také gotickou kapli, věž a radniční podzemí. To nabízí procházku nejstaršími dějinami Starého Města pražského. Úroveň románského a gotického města byla totiž o přibližně pět metrů níž, než je dnes. Staroměstskou radnici je možné si prohlédnout každý den.

Spustit audio