Veterinární správa v Karlovarském kraji zjistila olovo u divočiny

Daněk evropský (ilustrační foto)
Daněk evropský (ilustrační foto)

Veterinární správa (KVS) pro Karlovarský kraj v posledních letech zjistila vyšší výskyt olova v mase divoké zvěře, které vyšetřovala. Nadlimitní množství olova objevila u kachen, daňka i srnce. 

Podle ředitelky karlovarské KVS Márie Slepičkové ale není dosud jasné, jestli jde o stopy po střelách, nebo o vliv prostředí: „Nález olova je celkem častý. Je to zejména u pernaté zvěře, ale byl nález i u vysoké. Je tu možnost, že je to způsobené zátěží prostředí, tedy z příjmu krmiva, nebo jsou to stopy po olověných střelách. V této souvislosti jsme se se Státním veterinárním ústavem dohodli, že provedeme výzkum, jestli lze ze střely získat tak vysoké hodnoty v mase, nebo ne.“

Ačkoli zjištěné hodnoty u masa divoké zvěře byly nadlimitní, podle ředitelky karlovarské KVS by pro člověka hrozilo nebezpečí jen v případě opravdu vysoké konzumace takto zatíženého masa. Při běžné konzumaci, která je spíše sezonní, akutní nebezpečí lidem nehrozí.

Při kontrolách masa, ať už z běžného chovu nebo u divočiny, také v některých případech veterináři objevili vyšší množství polychlorovaných bifenylů (PCB). U této látky, jejíž použití je kvůli negativnímu vlivu na zdraví od 80. let 20. století v Česku zakázáno, veterinární správa předpokládá, že se mohla dostat do těl zvířat buď ze starých barev, kterými byly kdysi natřeny například ploty výběhů, nebo u divokých zvířat ze skládek PCB, které se v kraji stále ještě vyskytují.