Ve Varech začala stavba cyklostezky od Doubského mostu do Svatošské ulice

14. červenec 2014

Příjemnější a bezpečnou trasu mohou v budoucnu zvolit cyklisté projíždějící z karlovarského Doubí až k hojně navštěvovaným Svatošským skalám. Místo průjezdu silnicí I. třídy, kde proudí intenzivní kamionová doprava ve směru na Plzeň, je nyní čeká přírodní terén podél břehu řeky Ohře.

Celý projekt bude financován z dotačních prostředků Regionálního operačního programu Severozápad. Stavba je výsledkem spolupráce města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.

V rámci dohody se kraj zavázal k samotné realizaci projektu. Město uhradí náklady spojené s přípravou. Později převezme lázeňská metropole cyklostezku do svého vlastnictví.

Do přípravné fáze projektu již Karlovy Vary ze svého rozpočtu investovaly 1,7 milionu korun. Zhruba jeden milion korun činily náklady na projektovou dokumentaci, kterou město nechalo vypracovat. Nákladem 700 tisíc korun pak město prostřednictvím Správy lázeňských parků provedlo přípravné práce v podobě kácení dřevin a odstranění pařezů.

Většinu zaplatí Evropská unie

Z rozpočtu města bude hrazeno 15% nákladů, zbytek pokryje dotace Regionálního operačního programu Severozápad. Na úhradu nákladů, tedy přípravu projektu, předfinancování stavby a podíl spolufinancování, bylo v karlovarském rozpočtu vyčleněno 32 milionů korun.

Cyklostezka Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice začíná pod Doubským mostem, odkud povede v délce 655 metrů podél Ohře mezi břehem a zahrádkami. Od ulice U Brodu bude pokračovat zhruba jeden kilometr po stávajících komunikacích. Ty proto budou částečně upraveny, předpokládá se rozšíření a zpevnění.

Čtěte také

Na okraji dolní části osady Tašovice cyklostezka překoná novou visutou lávkou dlouho 84 metry s mostovkou minimálně jeden metr nad stoletou vodou. Pilíře lávky budou umístěny mimo koryto řeky.

Celková délka cyklostezky je 2 165 metrů a její šířka bude 3 metry, povrch bude asfaltový. Celá trasa bude vybavena veřejným osvětlením. Součástí cyklostezky bude i 60 metrů dlouhá gabionová zeď chránící cyklostezku proti podemletí Ohří.

Práce na výstavbě cyklostezky by měly být dokončeny v květnu 2015.

Stezka Cheb-Chocovice
autor: Radim Jehlík
Spustit audio