V regionu budou studovat nekvalifikovaní pedagogové i strojaři

30. květen 2014

Díky spolupráci Karlovarského kraje se Západočeskou univerzitou Plzeň se podstatně rozšíří možnosti studia pro nekvalifikované pedagogy i zájemce o technické vzdělávání přímo v regionu. Univerzita otevře dvě konzultační střediska pro pedagogy v Karlových Varech a v Chebu. Třetí pracoviště pro studenty strojní fakulty pak na ISŠTE Sokolov.

Otevření střediska Fakulty strojní ZČU Plzeň podmínila univerzita počtem alespoň čtyřiceti přihlášených uchazečů o studium. Nakonec se přihlásilo více než 55 zájemců, kteří na podzim letošního roku začnou s kombinovanou formou bakalářského studia.

„Karlovarský kraj podpoří zajištění výuky bakalářských programů finančně, Integrovaná střední škola technická a ekonomická vytvoří potřebné zázemí,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Nekvalifikovaní pedagogové, kteří si potřebují doplnit vzdělání, budou moci navštěvovat konzultační střediska na pedagogické škole v Karlových Varech a na chebském gymnáziu. Obě střediska budou vzdělávat pedagogy pro mateřské a základní školy. Ostatním nabídne univerzita studium v Plzni.

„Do Plzně se také vypraví deset vybraných studentů středních škol z našeho kraje, kde budou během prázdnin na Západočeské univerzitě pracovat na vědeckých úkolech v rámci technických oborů,“ doplnil náměstek hejtmana Václav Sloup.

Ten také připomněl, že odbor školství krajského úřadu připravuje systém stipendií pro vysokoškoláky, které chce Karlovarský kraj po ukončení studia přivést zpátky do regionu.

Spolupráci s univerzitou stvrdí zástupci Karlovarského kraje podpisem smluv o partnerství a zřízení pracoviště Fakulty strojní v Sokolově. K slavnostnímu podpisu dokumentů dojde 2. června.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio