V Ostrově bude historické sympozium, přijedou i potomci slavných obyvatel města

1. září 2023 12:45

Ostrov na Karlovarsku bude na konci září pořádat mezinárodní historické sympozium. Věnované bude markraběnce bádenské Franzisce Sibylle Augustě, která zanechala v Ostrově řadu stop v podobě významných barokních staveb, jako je Palác princů nebo Einsiedelnská kaple.

Jako zvláštní host zavítá do Ostrova potomek rodu bádenských markrabě Bernhard, který sympozium slavnostně zahájí. „V letošním roce si připomínáme úmrtí Sibylly Augusty, což byla markraběnka bádenská. Tento rod zanechal v Ostrově řadu barokních klenotů. Tomuto výročí jsme přizpůsobili i program sympozia. Poprvé přijede do Ostrova potomek markraběnky Sibylly Augusty a Ludwiga Wilhelma. Bude mít svůj samostatný příspěvek, kde by měl seznámit s činností celého bádenského rodu v Evropě,“ řekla za organizátory Zuzana Železná.  

Cílem letošního ročníku sympozia je představit významné osobnosti - panovníky, diplomaty, architekty a umělce, jejichž činnost nebo návštěva město Ostrov v Evropě proslavila. Mezi nejznámějšími jsou říšská hrabata Schlikové, vévodové sasko-lauenburští, markrabata bádenská a velkovévodové z Toskány, kteří ze své pozice vlastníků ostrovského panství učinili město v Evropě známé a slavné.

Účast potvrdila také Margareta Pospíchalová, rozená hraběnka Schliková. Rodu Schliků bude věnováno několik příspěvků. Před 500 lety tu začali razit jáchymovský tolar, který dal název americkému dolaru. Představeny budou také některé výrobky pocházející z Ostrova, které se staly světoznámými, jako je například porcelán Puls.

Sympozium s tématem Ostrov v Evropě, Evropa v Ostrově se bude konat od 29. do 30. září na zámku v Ostrově. V plánu je několik konferencí přednášejících z České republiky, Německa i Rakouska a komentované prohlídky. Součástí programu bude křest sborníku přednášek.

autoři: Zdeněk Trnka , nkr | zdroj: ČTK
Spustit audio