V karlovarských lázeňských lesích narazíte na zbytky zaniklého románského kostela sv. Linharta

16. prosinec 2022

Románský kostel, jehož pozůstatky můžeme dodnes najít v karlovarských lázeňských lesích nedaleko oblíbeného volnočasového areálu Svatý Linhart, vznikl pravděpodobně na přelomu 12. a 13. století. První zmínky o něm pocházejí z roku 1246, kdy ho tehdejší král Václav I. věnoval řádu křížovníků s červenou hvězdou. Kostel byl zasvěcený svatému Linhartovi, patronovi nemocných, trpících, domácího dobytka a také vězňů.

TuKostel byl původně součástí osady Obora, která, jak její název napovídá, ležela uprostřed lovecké obory patřící k hradu Lokti. Po založení Karlových Varů v polovině 14. století osada postupně ztratila význam a do konce 15. století úplně zanikla. I po tom ale údajně karlovarští měšťané využívali k pohřbívání zdejší hřbitov. Posledním nebožtíkem, pohřbeným za záhadných okolností pVýletytřímo v kostele dlouho po zániku obce, byla pravděpodobně oběť násilného trestného činu, kterou archeologové objevili v netradiční skrčené poloze.

Díky tomu, že kostel stál na cestě mezi Karlovými Vary a Horním Slavkovem, se znovu dostal do centra zájmu v 18. století. Rozvoj lázeňství v té době přál i rozvoji turistiky v okolí města. Kromě romantického místa pro vycházky a dostaveníčka se rozvaliny staly také oblíbeným místem zdejších badatelů.

Novodobý archeologický průzkum byl pak zahájen v roce 1989. Tým v čele s archeologem Jiřím Klsákem jím započal také záchranné práce, které probíhaly v několika etapách. O deset let později, v roce 1999, byl průzkum ukončen zakonzervováním zbytků kostela.

Zbytky kostela sv. Linharta

Podobně jako v době největšího rozvoje lázeňství, je i dnes „Linhart“ oblíbeným místem pro pěší výlety. Lokalita je volně přístupná a pěšky bez námahy dostupná z Karlových Varů i od nádraží z Březové. Můžete sem ale dojet také autem. V areálu kromě kostela najdete lanové centrum, několik oddělených obor s lesní zvěří a také výletní kavárnu.

Spustit audio