V Karlovarském kraji začala tradiční Tříkrálová sbírka

Na mnoha místech České republiky byla zahájena Tříkrálová sbírka. Organizuje ji Sdružení Charity a výjimkou nejsou Karlovy Vary. Získané peníze budou věnovány ve prospěch regionálních sdružení, která pečují o lidi v nouzi.

Slavnostní zahájení proběhlo v Karlových Varech před budovou hlavní pošty za účasti představitelů kraje, měst, obcí a církve. Výtěžek sbírky bude použit na vybavení prostor a nákup terapeutických pomůcek pro klienty stacionáře postižených Alzheimerovou nemocí.

Peníze vyberou dobrovolníci do zapečetěných pokladniček s logem Charity. Do sbírky můžete přispět i dárcovskými SMS, které mají formát DMS KOLEDA a odesílají se na číslo 87777. Tříkrálová sbírka potrvá v Karlových Varech do 8. ledna.