V Karlovarském kraji se loni vybralo více než 300 tun elektroodpadu

16. červen 2014

Lidé z Karlovarského kraje vytřídili v roce 2013 přesně 320 tun veškerého elektroodpadu. Vyplývá to z údajů společnosti ASEKOL, podle kterých občané odevzdali v loňském roce k recyklaci více než sedm tisíc televizí, přes tři tisíce monitorů a zhruba 85 tun drobného elektra.

Výsledek odborné studie prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení má pozitivní dopad na životní prostředí. Recyklace například stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4 roky provozu.

„Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na níž automobil ujede téměř 100 kilometrů nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství spotřebuje při 30 cyklech myčka nádobí,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí Václav Jakubík.

Studie hodnotí sběr, dopravu a zpracování starých televizorů, počítačových monitorů a dalšího elektrozařízení až do okamžiku finální recyklace jednotlivých částí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.

„Ze statistik vyplývá, že občané našeho kraje v loňském roce vytřídili 7 351 televizí, 3 002 monitorů a 85 321 kilogramů drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 3 638 MWh elektřiny, 1 774 hektolitrů ropy a 160 100 hektolitrů vody. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů,“ přiblížil výsledky studie Václav Jakubík.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio