V Elektrárně Tisová projde náročnou opravou parní turbína

9. červenec 2024 11:00

Šedesát let sloužící parní turbína v Elektrárně Tisová prochází opravou. Vedení elektrárny chce tímto krokem zajistit další bezpečný a bezproblémový provoz zařízení.

Opravu má na starosti společnost Doosan Škoda Power, která je výrobcem turbíny. Poslední rozšířená generální oprava turbíny proběhla již roce 2011. Práce na nynější opravě začaly v červnu letošního roku.

„Plánovaná oprava probíhá v odstávce, kdy je třeba nejprve demontovat všechny díly, které čeká oprava či výměna. Některé bude nutné přepravit do výrobního závodu v Plzni. Důležité je i provedení garančního měření před a po opravě turbíny,“ řekl předseda představenstva Elektrárny Tisová a místopředseda představenstva společnosti Sokolovská uhelná Marcel Friml.

„Nedílnou součástí dodávky jsou také revizní zprávy a technická dokumentace opravy. Přifázování turbogenerátoru a uvedení do provozu by mělo nastat na konci září. Samotné předání díla je v plánu do konce roku,“ doplnil Friml.

Celková cena opravy turbíny bude stát více než 100 milionů korun

„Klíčovými činnostmi se stanou kontroly uložení rotorů a přelopatkování některých rotorových kol, kde se již začaly objevovat vady signalizující dožití těchto částí turbíny. Další podstatnou částí opravy budou zásahy do systému měření a regulace, který se dostal za hranicí své životnosti, ale pro další provoz je naprosto zásadní. Samozřejmě se k tomu přidá spousta dalších činností na potrubí, armaturách a čerpadlech,“ vysvětlil vedoucí oddělení hlavního výrobního zařízení Elektrárny Tisová Karel Bejr.

Elektrárna Tisová byla uvedena do provozu v letech 1958 až 1959 v západní části sokolovské hnědouhelné pánve. Turbína pak zahájila provoz v roce 1962.

Kromě výroby elektrické energie produkuje elektrárna i tepelnou energii pro centralizované zásobování Sokolovska teplem. V režimu kombinované výroby tepla a elektřiny dodává teplo a teplou užitkovou vodu napřímo nebo prostřednictvím lokálních distributorů do více než 12 000 domácností. Loni vyrobila Elektrárna Tisová 686 tisíc MWh elektrické energie, dodávka tepla pak činila cca 637 tisíc GJ.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio

Související