V Chebu se vloni vytřídilo rekordní množství odpadu

18. červenec 2013

V Chebu se v loňském roce vytřídilo zatím rekordní množství plastů, papíru a skla - dohromady 1 062 tun. Podle jednotlivých komodit se jednalo o 291 tun plastů, 558 tun papíru a 213 tun skla. Na každého obyvatele města tak vloni v průměru připadalo více než 30 kilogramů separovaného odpadu.

„Meziročně vzrostlo množství vytříděného odpadu téměř o deset procent. K dobrému výsledku určitě přispělo to, že se město snaží vytvářet pro třídění stále lepší podmínky. Během loňského roku se zvýšil počet kontejnerů rozmístěných po Chebu z 392 na 428. Ve vybraných lokalitách, vesměs se zástavbou rodinnými domy, jsme rovněž zavedli pytlový systém sběru,“ uvedl starosta Pavel Vanoušek. „Už méně nás však těší, že stejným tempem jako množství vytříděného odpadu nerostou také platby, které za separovaný odpad dostáváme. Vloni to bylo přes 2,1 milionu korun, tedy pouze o šest procent více než v roce předchozím.“

Zajištění separace stálo město v loňském roce přibližně 6,5 milionu korun, o půl milionu více než v roce 2011. Nárůst nákladů byl tedy vyšší než v případě plateb, které město dostává zpět za vytříděný odpad. „Je to bohužel tak, že čím lepší podmínky pro třídění vytváříme a díky tomu se také více vytřídí, tím více na tom proděláme. Z čistě ekonomického hlediska by pro město bylo nejvýhodnější, kdyby se netřídilo vůbec a veškerý odpad se odvážel na skládku komunálního odpadu. Z pohledu občanů je však třídění výhodné. Do výše poplatku, který městu hradí, se totiž započítávají pouze náklady na svoz nevytříděného komunálního odpadu,“ vysvětlil starosta.

Nezanedbatelný je také příspěvek separace pro zlepšení životního prostředí. Vytříděných 1 062 tun plastů, skla a papíru představuje úsporu energie v objemu přes 33 tisíc gigajoulů, což je roční spotřeba zhruba 370 domácností. Emise oxidu uhličitého se pak díky tomuto množství vytříděného odpadu snížily o téměř 1 300 tun.

V roce 2003, kdy se údaje začaly sledovat, se v Chebu vytřídilo pouze 215 tun odpadu. Množství se od té doby každoročně zvyšuje. Vloni už to byl téměř pětinásobek.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio