V areálu chebské Lokomotivy pokračuje další část rekonstrukce. Na řadu přijde sportovní hala a šatny

Současná podoba areálu TJ Lomotiva v Chebu před rekonstrukcí
Současná podoba areálu TJ Lomotiva v Chebu před rekonstrukcí

Na začátku prázdnin bylo předáno staveniště sportovního areálu Lokomotivy v Chebu k další fázi pokračování obnovy sportoviště. Stavební firma bude rekonstruovat halu s přístavbou šaten.

Projekt navazuje na první etapu hřiště s umělým povrchem, která byla úspěšně dokončena v loňském roce. Letos proběhne rekonstrukce haly s vybudováním přístavby šaten.

„Během této fáze dojde k rekonstrukci sportovní haly a vybudování nových šaten. Dále pak odvodnění objektu i přístavby, tzn. vybudování splaškové a dešťové kanalizace s úpravou zásobování vodou. Rekonstruována bude též opěrná stěna s oplocením a příslušné komunikace a nezpevněné plochy. Dojde i na terénní úpravy,“ uvedl starosta města Zdeněk Hrkal.

Vizualizace navrhované podoby areálu TJ Lokomotiva v Chebu

Podle místostarosty Michala Pospíšila je revitalizace chebského sportoviště dobrou investicí pro vytvoření zázemí pro sportovce a sportovní kluby. „Podobné projekty je třeba v našem městě i do budoucna podporovat,“ řekl Pospíšil.

Projekt je financován z prostředků města a z dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Stavební práce dosahují výše téměř 35 milionů korun, dotace činí 15 milionů.

Termín dokončení přístavby šaten je do 10. prosince letošního roku, rekonstrukce haly bude hotová do 30. června 2019.