V areálu chebské Lokomotivy pokračuje další část rekonstrukce. Na řadu přijde sportovní hala a šatny

11. červenec 2018
Současná podoba areálu TJ Lomotiva v Chebu před rekonstrukcí

Na začátku prázdnin bylo předáno staveniště sportovního areálu Lokomotivy v Chebu k další fázi pokračování obnovy sportoviště. Stavební firma bude rekonstruovat halu s přístavbou šaten.

Projekt navazuje na první etapu hřiště s umělým povrchem, která byla úspěšně dokončena v loňském roce. Letos proběhne rekonstrukce haly s vybudováním přístavby šaten.

„Během této fáze dojde k rekonstrukci sportovní haly a vybudování nových šaten. Dále pak odvodnění objektu i přístavby, tzn. vybudování splaškové a dešťové kanalizace s úpravou zásobování vodou. Rekonstruována bude též opěrná stěna s oplocením a příslušné komunikace a nezpevněné plochy. Dojde i na terénní úpravy,“ uvedl starosta města Zdeněk Hrkal.

Vizualizace navrhované podoby areálu TJ Lokomotiva v Chebu

Podle místostarosty Michala Pospíšila je revitalizace chebského sportoviště dobrou investicí pro vytvoření zázemí pro sportovce a sportovní kluby. „Podobné projekty je třeba v našem městě i do budoucna podporovat,“ řekl Pospíšil.

Projekt je financován z prostředků města a z dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Stavební práce dosahují výše téměř 35 milionů korun, dotace činí 15 milionů.

Termín dokončení přístavby šaten je do 10. prosince letošního roku, rekonstrukce haly bude hotová do 30. června 2019.

Spustit audio
autor: Směna ČRo Plzeň