Týden rané péče: v životě dítěte je důležitých prvních 1 000 dní

16. květen 2024

Týden rané péče je každoroční osvětová kampaň Společnosti pro ranou péči, která spojuje poskytovatele rané péče v České republice. 

Za cíl má oslovit co nejširší veřejnost v rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny. V termínu od 13. do 19. května proběhne již 17. ročník.

Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, nebo dětí se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Pro rodiny je zdarma.

Společnost pro ranou péči tak pomáhá rodinám s dítětem s postižením žít pokud možno plnohodnotný život. Poradkyně přivážejí odbornou pomoc domů. Společně s rodiči rozvíjejí dítě tak, aby co nejlépe využilo svůj potenciál.

Organizace vznikla v roce 1990. Aktuálně se osmdesátičlenný tým Společnosti pro ranou péči prostřednictvím sedmi poboček stará o více než 900 rodin.

Mozek malých dětí se vyvíjí neobyčejnou rychlostí

Prvních 1 000 dní života se někdy označuje jako „okno možností“. V období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje určitý hendikep.

U nejmenších dětí je škoda každého dne, kdy dítě nezískává vhodné podněty a nemůže se rozvíjet. Přesto se raná péče stále nedostane k mnoha rodinám včas. Podle výzkumů ji využívá jen třetina rodin s dítětem s hendikepem. Jedním z důvodů je malá informovanost rodičů.

Pomoci by mohlo navázání užší spolupráce rané péče s pediatry a dalšími lékaři a zdravotníky. Dětský lékař sleduje dítě od narození v rámci pravidelných prohlídek a může rodičům předat informaci o možnosti podpory již v období, kdy ještě není z různých důvodů potvrzena diagnóza dítěte, ale je zřejmé, že vývoj dítěte je v některé z oblastí ohrožen.

Podrobný program kampaně v Karlovarském kraji je dostupný zde.

Do kampaně se tradičně zapojí na 40 poskytovatelů rané péče z celé České republiky a kromě akcí zaměřených na odborníky bude probíhat i celá řada aktivit pro laickou veřejnost: výstavy, dny otevřených dveří, workshopy, akce pro rodiny a další.

Jednou z organizací je také Rané péče Krůček v Chebu. Kampaně podporují také studenti, dobrovolníci, sponzoři, významné osobnosti, vědci.

Spustit audio