Svobodná chebská škola získala titul Gympl roku

18. leden 2013

Svobodná chebská škola se může pochlubit titulem Gympl roku 2012/13. Zvítězila totiž v celorepublikové soutěži gymnázií, do které se zapojilo 357 škol ze všech koutů republiky. O úspěchu či neúspěchu přitom rozhodovali přidělováním kladných či záporných bodů sami studenti či absolventi jednotlivých gymnázií.

Impulsem ke vzniku projektu Gympl roku byla skutečnost, že v České republice neexistuje žádný žebříček, který by srovnával gymnázia podle kritérií z pohledu studentů. Proto Česká studentská unie založila projekt, který chce pomoci žákům základních škol v jejich rozhodování, na jaká gymnázia se hlásit.

„Pro nás učitele je to velké povzbuzení a utvrzuje nás to v přesvědčení, že školu dělají především lidé. Na poli vybavenosti bychom byli jistě velmi průměrní, i když se v minulém roce město Cheb zasloužilo o výrazné zlepšení prostředí školy. Jsme velmi rádi, že naši studenti se cítí ve škole dobře a navzájem pěstují spolu s učiteli sounáležitost s tímto ústavem. Snad je to tím, že každý z žáků pociťuje ze strany učitelů nepředstíraný zájem. Děkuji všem pedagogům školy, že svojí nadstandardní péčí přispěli k pohodě a vzájemnému respektu mezi žáky a učiteli. Děkuji i studentům, že nám to cestou hlasování dali najevo,“ okomentovala veliký úspěch ředitelka Svobodné chebské školy Lenka Malkovská.

Bližší informace o soutěži najdete na webu www.gymplroku.cz.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio