Studentské fiktivní firmy ze Sokolova zazářily na Slovensku

20. únor 2014

Na začátku února vyrazili studenti ze Střední živnostenské školy ze Sokolova na Slovensko, aby na tam představili svoje fiktivní firmy. Jejich prezentace i dovednosti zaujaly odbornou porotu, která jim udělila zajímavá ocenění.

Na veletrhu, který se konal v Kulturním domě v Šaľe, se sešlo celkem 25 fiktivních firem. Střední živnostenskou školu ze Sokolova zde reprezentovali studenti ze 3. ročníku oboru Obchodně podnikatelská činnost Kevin Zvánovec a Václav Tichý a studentky z 1. ročníku oboru Podnikání Dominika Olšanová a Renata Strnadová.

Ti všichni se představili s firmami Perfect Style - Hvězdné ženy, s. r. o. a Perfect Style - Pivovar Zajda, s.r.o. Druhou ze jmenovaných firem dokonce podporuje i jeden ze západočeských pivovarů - Kynšperský zajíc.

V mezinárodní konkurenci si studenti ověřili, zda dokážou teoretické poznatky z ekonomických předmětů převést do praxe. V rámci přehlídky fiktivních firem si vyzkoušeli nejenom komunikaci se zákazníky, ale také navázali obchodní a přátelské kontakty s ostatními studentskými firmami a vyměnili si potřebné zkušenosti.

Firma Perfect Style se nakonec umístila na 2. místě v soutěžní kategorii „Najlepšie logo cvičnej firmy“. Firma Perfect Style pak obdržela prestižní ocenění „Cena sympatie“. Tyto úspěchy jsou pro studenty nejenom velkou výzvou, ale i motivací k další práci, neboť účast na veletrhu pro ně byla premiérou.

Během pobytu na Slovensku se studenti a učitelé také sešli s místními vyučujícími a s vedením partnerské školy. V rámci volného programu pak navštívili kulturní památky a sportoviště.

Další z mezinárodních veletrhů fiktivních firem se uskuteční 20. února v Sokolově.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio