Střední zdravotnická škola v Karlových Varech chce do konce května provizorně zpevnit budovu v Zahradní ulici

14. květen 2019 10:00

Historickou budovu Střední zdravotnické školy v Zahradní ulici v Karlových Varech ohrožují otřesy z přilehlé stavby. Vedení školy se proto rozhodlo situaci preventivně vyřešit. 

„V souvislosti s tím, že v bezprostředním okolí budovy školy se bude stavět hotel a stavební práce jsou provázeny různými otřesy, tak jsem si nechala prověřit statiku budovy školy. Vzhledem k tomu, že 10 až 15 let zpět se ta statika vždy nějakým způsobem řešila, opravovala a vylepšovala, není úplně stoprocentní,“ uvedla ředitelka Střední zdravotnické školy v Karlových Varech Hana Švejstilová. Díky preventivnímu průzkumu odborníci objevili zásadní nedostatky ve statice budovy.

„Přišli jsme na to, že přestože se většina úprav udělala, tak jedna z nosných zdí kolmo přistavěných ke štítové zdi není vůbec nosnou zdí, ale že se jedná o dva až tři staré komíny, které staticky nevyhovují,“ vysvětluje odhalenou problematiku Švejstilová.

Nové zjištění zastavilo stavební práce v těsné blízkosti školy a bylo nutné najít nejrychlejší řešení. Návrh dočasného řešení připravil statik Martin Šafařík: „U jižního štítu střední nosné zdi, která je poškozena, bude od suterénu až po poslední podlaží vybudováno dočasné podepření, které podepře střešní konstrukce a odlehčí zeď, aby se tam následně mohly provést definitivní úpravy.“

Uzavření části školní budovy, které bylo nutné zavést z důvodu zahájení dočasných úprav, podle ředitelky Hany Švejstilové ovlivnilo výuku jen minimálně. Hlavní stavební práce na zajištění budovy chce vedení školy i kraje stihnout během letních prázdnin. Nyní o nich jednají zástupci školy, stavebního úřadu a Karlovarského kraje, který je zřizovatelem této vzdělávací instituce.

autoři: Ivana Sedláčková , nkr | zdroj: Český rozhlas Karlovy Vary
Spustit audio