Stefan Zweig: Elegie z Mariánských Lázní. Esej slavného rakouského spisovatele o jedné velké lásce

17. září 2023

Příběh neopětované lásky více než sedmdesátiletého básníka Johanna Wolfganga Goetha k mladičké Ulrice von Levetzow skončil před rovnými dvěma sty lety – na podzim roku 1823.

Účinkují: Miroslav Horníček a Miloš Nedbal
Připravil: Václav Cibula
Napsal: Stefan Zweig
Překlad: Ladislav Jehlička a Petr Kopta
Režie: Václav Tomeš

Zweigův text, nazvaný stejně jako slavná Goethova báseň, vyšel v knize Hvězdné hodiny lidstva. V roce 1977 ho načetli Miroslav Horníček a Miloš Nedbal.

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) a Ulrika von Levetzow (1804-1899)

Starý básník a mladá kultivovaná dívka - příběh jedné neopětované lásky …

V roce 1821 se slavný německý básník Johann Wolfgang Goethe v Mariánských Lázních seznámil s Ulrikou von Levetzow. Jemu bylo přes sedmdesát, jí sedmnáct. Nebylo to však jejich první setkání, Goethe se jako starý rodinný přítel už dříve několikrát potkal s její matkou. Ulrika byla v té době ovšem ještě malým děvčátkem. Vyrůstala v Lipsku, později se vzdělávala ve Štrasburku, na léto se však vracela k matce a k prarodičům do Klebelsbergova paláce v Mariánských Lázních, který nechal postavit její otčím, hrabě Klebelsberg. Dívka byla nejen krásná, ale na svoji dobu také mimořádně vzdělaná a moderní, mluvila několika jazyky, hrála na několik hudebních nástrojů, zajímala se o přírodopis a zeměpis, tíhla k filantropii. Svojí platonické lásce se starý básník dvořil se zápalem mladého milence. Posílal jí květiny a sladkosti, chodili spolu na procházky, vyprávěl jí o svých knihách. Navzdory veškeré pozornosti, kterou stárnoucí básník mladé dívce věnoval, byl tento vztah okolím považován za zcela nevinný. Nazýval ji „dceruškou“ a jeho náklonost byla považována za „otcovskou lásku“. Nikdo netušil, že se starý básník do mladé dívky vášnivě zamiloval.

Johann Wolfgang Goethe na portrétu J. K. Stielera v roce 1828

Goethe se do Mariánských Lázní vrací i v dalším roce a o rok později - v roce 1823 - žádá o dívčinu ruku. Matka, pevně rozhodnutá, že nebude žádnou ze svých dcer nutit do svatby s kýmkoli, nechala volbu na Ulrice. Ta si básníka velmi vážila, milovala ho jako otce, ale na manželství se necítila být připravená. Do námluv se zapojil i výmarský velkovévoda Karel August, Goetheho blízký přítel. Ujal se role přímluvce a nabízel Ulričině rodině i jí samotné nejrůznější výhody, které by sňatkem získali. Goethe se přesto dočkal vyhýbavé odpovědi. Přímo odmítnut sice nebyl, ale pochopil, že neuspěl.

Na konci léta 1823 odjel zklamaný básník z Čech a již se nikdy s Ulrikou neviděl. Na zpáteční cestě do Výmaru začal psát první verše své Elegie z Mariánských Lázní, kde se vyznává ze své lásky a z bolesti nad rozloučením s milovanou dívkou.

autor: Martina Toušková | zdroj: Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

klasika.jpg

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?