Starostové větších měst v kraji reagují na podstav policistů a chtějí pro ně vyšší platy

20. červen 2024 11:00

Na kritický podstav policie v Karlovarském kraji upozornili starostové obcí s rozšířenou působností. Podle nich už policie nezvládá plnit své povinnosti. Dohromady proto v dopise žádají ministerstvo vnitra o navýšení platů policistů.

Do plného počtu teď v Karlovarském kraji chybí asi 250 policistů. Podstav už je podle starostů měst a obcí v regionu kritický. Především dopravní oddělení a pořádkové jednotky nezvládají plnit své povinnosti. Rozhodli se proto vyzvat ministra vnitra ke zvýšení policejních platů.

Starostové totiž mají výhrady k práci státních policistů. Může za to podstav, o kterém už v minulosti policie informovala. Často musí jejich práci přebírat městští strážníci. Třeba podle vedení Chebu to ale nestačí a postupně kvůli situaci roste kriminalita. Všímají si toho taky v Kraslicích.

Jenom na Chebsku chybí skoro stovka uniformovaných mužů

Tabulkový stav policistů v Karlovarském kraji je stanoven na 1402 příslušníků. Z tohoto plánovaného počtu chybí již přes 250 policistů. Nejhorší situace je v okrese Cheb, kde je podstav kolem 98 policistů, následuje okres Sokolov, kde chybí 61 policistů, a v okrese Karlovy Vary chybí 50 policistů.

Navíc dochází k odchodu zkušených policistů, kteří z ekonomických důvodů hledají zaměstnání v sousedním Německu nebo v průmyslových zónách, kde mohou získat vyšší mzdu než u policie. Stále častěji se stává, že ani dosažení výsluhové příspěvku není dostatečnou motivací pro setrvání u bezpečnostního sboru, protože současné platy nepokrývají běžné životní náklady.

Svoji městskou policii zřídili letos kvůli bezpečnosti v Kraslicích i Lokti

V reakci na tuto situaci jsou některá města a obce nuceny zřizovat městské a obecní policie, aby alespoň částečně nahradily personální podstav Policie ČR. Finance na provoz těchto organizací však jdou z rozpočtů měst a obcí, které by tyto prostředky mohly využít například na investice do rozvoje. Tento krok je obzvláště citelný pro menší obce s omezeným rozpočtem. Navíc se nejedná o systémové řešení vzhledem k omezeným kompetencím a možnostem obecních a městských policií.

Celé znění otevřeného dopisu adresovaného ministru vnitra naleznete zde

Kvůli personální krizi u státní policie už museli letos zřídit vlastní městskou policii například v Kraslicích nebo v Lokti. „V současné době máme čtyři strážníky. Do budoucna počítáme ještě s pátým. Na provoz městské policie máme v rozpočtu vyčleněno pět milionů korun,“ uvedl starosta Kraslic Jan Šimek.

Starostové všech sedmi obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji proto společně vyzvali ministra vnitra Víta Rakušana k řešení aktuální situace. V dopise, který podepsali na sokolovské radnici, jej žádají, aby stabilizoval policejní sbor v kraji. Za nejrychlejší a nejúčinnější opatření považují plošné navýšení tarifních složek platů a výrazné zvýšení i ostatních složek platů policistů.

Resort se teprve dopisu bude věnovat. Ministr vnitra už dříve potvrdil, že nástupní plat policistů není konkurenceschopný hlavně v místech, které jsou v blízkosti se státními hranicemi.

Spustit audio

Související