Staré pohřebiště v městských sadech v Chebu zkoumali archeologové, nalezli zde řadu předmětů

19. červen 2015

Chebští archeologové zkoumali bývalý hřbitov pod městskými sady. Při revitalizaci místa nalezli hroby dělníci. Podle kroniky ty nejstarší pochází ze 14. století. Odborníci zde našli velké množství zajímavých předmětů. Některé by si lidé mohli prohlédnout na výstavě v chebském muzeu.

„Pohřebiště v městských sadech má dlouhou tradici. Podle písemných pramenů bylo poprvé založeno asi roku 1388, ale z této doby se nám nepodařilo žádné pozdně středověké hroby dohledat,“ popisuje místo archeolog muzea v Chebu Michal Beránek.

„Většina těch nálezů bylo až novověkého stáří, tedy 17. až 19. století, neboť hřbitov v městských sadech byl zrušen roku 1879,“ říká Beránek. Místo odborníci zkoumali vůbec poprvé.

„Protože to nebylo potřeba. V zásadě posledních 40 let se archeologie specializuje především na takzvané záchranné archeologické výzkumy, tedy místa, kde jsou pozůstatky starších generací ohroženy výstavbou. Stav na pohřebišti nastal až nyní právě v místech budoucích vsakovacích jam pro drenáže byly vyhloubeny ty jámy, v kterých jsme zkoumali to pohřebiště,“ vysvětluje Beránek.

Z odhalených hrobů bylo co zachraňovat. „Máme zde několik poměrně hezkých nálezů nebo drobných předmětů, jako jsou knoflíky a mince. Ale o tom nálezu obecně už jsme samozřejmě věděli předem, takže muselo být jasné, že tady ten výzkum dělat budeme,“ tvrdí Beránek.

„Díky jílovému podloží a relativní vysoké vlhkosti a nepřístupu vzduchu se zachovalo velké množství organického materiálu. Tedy především dřevěné rakve, ale i zbytky oblečení, kůží na boty, případně vlasy. Ta dochovalost byla poměrně kvalitní,“ myslí si Michal Beránek.

Archeologové tady našli i zlomek náhrobního kamene. V místě městských sadů odhadují odborníci, že je asi dva a půl tisíce hrobů. Prozkoumaných byl jen zlomek.

„My jsme vyzvedli všechny pozůstatky včetně lidských ostatků, které půjdou k antropologickému zkoumání. Je to především zase s ohledem na tu stavbu, která potřebuje mnohem hlouběji zasáhnout, než se nacházely ty hrobové horizonty,“ dodává na závěr archeolog.

Michal Beránek chce také v městských sadech umístit informační tabule, kde by se lidé o pohřebišti dozvěděli více. Radnice v tom problém nevidí.

Spustit audio