Sociálně terapeutické dílny centra Mateřídouška v Chodově nabízejí své služby už deset let

14. srpen 2019 14:35

Denní centrum Mateřídouška nabízí v Chodově a Sokolově služby denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen. Právě terapeutické dílny jsou v provozu deset let. 

Mateřídouška poskytuje služby klientům s lehčím a středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením či poruchou autistického spektra, kteří ukončili školní docházku, až do 64 let věku. V čele společnosti stojí od začátku Věra Bráborcová, pro kterou je zásadní zachovat kvalitu poskytovaných služeb.

Zařízení nabízí klientům pracovní příležitosti například v dílnách šití, keramiky nebo v kuchyňce. V sociálně terapeutických dílnách se personál snaží vést klienty k samostatnosti a osvojování si pracovních návyků. Kromě toho ale připomíná a rozvíjí znalosti a dovednosti, které se klienti naučili ve škole nebo v průběhu života. Právě opakování je u některých z nich nezbytnou nutností.

V současné době dílny nabízejí každodenní provoz. Na začátku do nich docházelo jen několik klientů. Dnes je ale kapacita zcela zaplněna.

Jak terapeutické dílny fungují, se dozvíte z reportáže Jitky Čmokové. Poslechněte si!

autoři: Jitka Čmoková , nkr | zdroj: Český rozhlas Karlovy Vary
Spustit audio