Rychlost vozidel v ulicích Karlových Varů měří tři nové radary

18. duben 2019 11:00

V Karlových Varech přibyly další radary. Město je nainstalovalo v Závodní a Jáchymovské ulici a na hlavní silnici ve čtvrti Počerny. Zařízení, podle vedení magistrátu, plní zejména preventivní roli.

Lokality byly vybrány po dohodě s Policií ČR. Inteligentní zařízení plní zejména preventivní roli – ukazují okamžitou rychlost projíždějícího vozidla, při překročení povolené rychlosti zobrazují registrační značku vozidla a pokyn „zpomalte“. 

Záznamy pořízené měřičem pak slouží k vyhodnocování situace a provozu na komunikaci. Denní i měsíční statistiky dopravní zatíženosti budou, stejně jako u stávajících moderních měřičů ve městě, dostupné na webu Městské policie Karlovy Vary.

Na komunikacích města bylo doposud nainstalováno osm tabulových měřičů – na Mattoniho nábřeží, v ulicích Západní, Závodu Míru, Tržiště, Lidická, Svobodova, Vančurova a ve čtvrti Počerny. Jeden z nově zakoupených radarů nahradí právě ten stávající v Počernách, který bude přesunut do Studentské ulice v Doubí.

autor: nkr | zdroj: Magistrát města Karlovy Vary
Spustit audio