Ruiny kostela sv. Mikuláše najdete nedaleko vrchu Krudum. Mikuláš prý chodí nadělovat právě odsud

Zbytky kostela sv. Mikuláše
Zbytky kostela sv. Mikuláše

Vysoko ve Slavkovském lese v Karlovarském kraji, nedaleko vrchu Krudum a obce Hrušková, se nacházejí zbytky kostela sv. Mikuláše. Zaniklý svatostánek, jehož trosky ležely po staletí ukryté v zemi, a o kterém kolovaly jenom legendy, se archeologům podařilo najít a částečně obnovit.

 

Právě odtud prý v prosinci chodí nadělovat Mikuláš. Další z pověstí vypráví, že vždy na Štědrý den se z tohoto místa vynořuje ze země kostel, kde se scházejí mrtví havíři ze Slavkovského lesa a je zde pro ně sloužena mše.

První zmínka o kostelu pochází z roku 1253, kdy ho tehdejší král Václav I. věnoval řádu křížovníků s červenou hvězdou. Rozměry kostela byly na svou dobu impozantní. Měřil 25 metrů na délku a 12 metrů na šířku. Okolo vedla důležitá obchodní stezka, kterou se jezdilo z Chebska a Sokolovska směrem na Prahu. Proto byl také kostel zasvěcený svatému Mikuláši, patronovi všech kupců. Cesta byla v 19. století vydlážděna. K tomu byl použit materiál ze starých hald, pozůstatků hornické činnosti v okolí kostela.

V letech 2002 až 2006 provedlo Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci se Sdružením dětí a mládeže v Horním Slavkově na místě někdejšího svatostánku archeologický výzkum. Po jeho ukončení byly vykopané zbytky kostela zakonzervovány. Obvodová zeď musela být místy dostavována, nové zdivo je od původního odděleno naznačenou barevnou linkou. Místy až dva metry vysoká zeď je z lomového kamene a její šířka se pohybuje mezi 110 a 120 centimetry. Zachovaný zůstal také vstupní portál a ostění okna.

Ke zbytkům kostela sv. Mikuláše je možné dojít pěšky, ale i zajet na kole. Vede kolem něj totiž cyklostezka. Okolní nedotčená krajina Slavkovského lesa přímo vybízí k výletům.