Rizika zvýšeného cholesterolu nebereme příliš vážně, přiznávají lidé v průzkumu

Péči o vlastní zdraví lidé v Karlovarském kraji zanedbávají. Každý čtvrtý má nadváhu a sedm z deseti prakticky nesportuje. Pětina lidí také vůbec nechodí na pravidelné prohlídky u praktického lékaře. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Sanofi.

Jen 14 % obyvatel Karlovarského kraje ví, že má vysoký cholesterol. Podle statistik však cholesterol trápí téměř šestkrát více lidí. A na kardiovaskulární choroby umírá každý druhý Čech.

Čtvrtina lidí v regionu vůbec netuší, jak vysokou hladinu cholesterolu mají. „Mezi mladými lidmi do 29 let nezná svoji hladinu cholesterolu dokonce 53 % respondentů,“ upozorňuje Filip Hrubý, mluvčí skupiny Sanofi ČR. Přitom znalost vlastního cholesterolu je pro pacienty klíčová při předcházení kardiovaskulárních chorob.

Pacientům, kterým byly nadměrné hodnoty cholesterolu zjištěny, lékaři obvykle nařídili pravidelný pohyb a nízkotučnou dietu. Většina lidí má ale s jejich dodržováním problémy. Pouze pětina nemocných v kraji dietu spolehlivě dodržuje.

Prevence se podceňuje

Hladinu cholesterolu by lidé měli zjistit na pravidelných preventivních kontrolách u obvodního lékaře. Ne každý se jich však účastní. Z průzkumu vyplynulo, že méně než polovina dospělých v Karlovarském kraji ví, že by každé dva roky měli tuto prohlídku absolvovat.


Obyvatelé Karlovarského kraje jsou výrazněji zodpovědnější než průměrná česká populace a pravidelnou preventivní prohlídku každé 2 roky absolvuje 57% z nich. Průměr ČR je 45 %.

Ovšem zatímco v regionu s nejhorším výsledkem - středních Čechách - na ně skutečně chodí jen 28 % dotazovaných, v Karlovarském kraji je to celých 57 % lidí. Naopak 19 % lidí zde preventivní prohlídky neabsolvuje vůbec.

„Česká republika má velmi rozvinutý systém preventivní péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. I přes všechny snahy o něm řada lidí neví anebo ho nevyužívá,“ konstatuje doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České společnosti pro aterosklerózu.

Zájem o preventivní prohlídky nicméně výrazně stoupá s věkem. Průzkum ukázal, že pravidelné návštěvy lékaře ignoruje téměř třetina lidí do 29 let. Naopak mezi lidmi staršími 60 let má stejný přístup jen 14 % lidí.

Nedostatek pohybu

Přesně opačnou tendenci průzkum ukázal v otázkách zdravého životního stylu. „Sportuje 38 % mladých do 29 let, ve věku 45-59 let již jen 17 % lidí,“ říká Filip Hrubý. Pouze tři z deseti obyvatel regionu pravidelně sportují alespoň dvakrát týdně.


Pravidelně alespoň 2x týdně sportuje jen 30 % obyvatel v regionu. V rámci celé ČR je to 41 %. Markantní je rozdíl hlavně mezi mladými. V ČR pravidelně sportuje 75 % lidí do 29 let. V Karlovarském kraji je to jen 38 %.

S poklesem sportovních aktivit souvisí i vzrůst tělesné hmotnosti. Čtvrtina obyvatel kraje trpí podle průzkumu nadváhou. Přiznalo ji 18 % respondentů ve věku 15-29 let, mezi seniory pak celá třetina dotazovaných.

O zdravou skladbu stravy se podle svých slov snaží zhruba polovina lidí v kraji, a to 68 % žen a 46 % mužů.

Podle Světové zdravotnické organizace nemoci srdce a cév připraví ročně o život zhruba 17 miliónů lidí. V Karlovarském kraji si však rizika spojená s nezdravým životním stylem a zvýšeným cholesterolem uvědomuje jen polovina dospělých. „Výzkum ukázal, že 99% lidí v kraji vnímá zvýšenou hladinu cholesterolu jako nebezpečnou. Velké nebezpečí v ní však vidí jen 57 % respondentů,“ zmiňuje na závěr Filip Hrubý.