Reorganizace zruší lůžka kožního oddělení karlovarské nemocnice

5. březen 2013

Nemocnice v Karlových Varech plánuje sloučení lůžek interních oborů. Na reorganizaci doplatí kožní oddělení. Místo něj v nemocnici vznikne oddělení rehabilitace. Pacienti s kožními problémy, kteří budou vyžadovat hospitalizaci, budou přijímání v rámci jiných oborů. Změnu odmítají zaměstnanci kožního oddělení, kteří se obávají zhoršení péče.

Lékaři namítají, že připravované změny povedou k odchodu kvalifikovaných pracovníků a zániku pracoviště jako takového. Kritizují také zrušení specializačního vzdělávání mladých lékařů a především nedostupnost specializované lůžkové péče v Karlovarském kraji o dermatovenerologické pacienty.

Vedení nemocnice jejich argumentaci odmítá. Podle něj bude výrazně rozšířen komplex kožních ambulancí tak, aby byla i nadále zajištěna dostupnost péče pro pacienty a zkráceny čekací doby na ošetření. Zachován zůstane i tým zdravotních sester a lékařů na všech odděleních.

Lůžkové rehabilitační oddělení je nemocnice povinna zřídit ještě letos, neboť je jednou z podmínek uděleného statutu iktového centra.

Spustit audio