O pořadu Publicistika

Díváme se problémům na zoubek!

Publicistické příspěvky připravuje pro Český rozhlas Plzeň zhruba desítka odborníků různého zaměření, zájmů a věkových skupin. Autoři sledují aktuální dění v západočeském regiou i obecné společenské jevy, které zasazují především do regionálního kontextu.

Styl fejetonů a komentářů je velmi různorodý, někdy se pohybuje až na hranici povídky: například v případě oblíbeného autora humorných zamyšlení, faráře Jiřího Barhoně. Svébytný košatý jazykový styl má zase Radek Diestler. Pravidelnou poznámku vyjadřující se ke společenským jevům a událostem v Karlovarském kraj připravuje každý čtvrtek Lubomír Stejskal.

Autoři si všímají problémů ve zdravotnictví, komunální politice, kulturní politice, komentují významné kauzy. Nezapomínají ani na zdánlivě drobné křivdy nebo menší nesnáze, které ale lidem v důsledku velmi komplikují život.

Pozorně a důkladně rozebraný problém může být významným příspěvkem do diskuse! Významné jsou také historické kontexty a sledování specifických regionálních problémů – jako je třeba pohraničí apod.

Autorská rozmanitost přispívá k tematické šíři a k názorově odlišným pohledům na zpracovávaná témata. A také k odlišným literárním stylům. Prioritu mají vždy témata vázána na západ Čech!

Připravuje: Petra Kosová, Tomáš Bernhardt, Lubomír Stejskal, Jiří Stočes, Alena Zemančíková, Radek Diestler, Jiří Barhoň, Zbyněk Ungr, Jana Kořínková a další.

Historie pořadu: 

Komentáře, fejetony, zamyšlení a poznámky vysílá ČRo Plzeň pravidelně od nástupu Ondřeje Vaculíka do funkce šéfredaktora v roce 2001. O. Vaculík byl do roku 2009 stálým přispěvatelem této rubriky i jako externí spolupracovník ČRo Plzeň. Od roku 2004 až dosud se po redakční stránce i jako autorka věnuje publicistické činnosti členka Kulturní redakce Českého rozhlasu Plzeň Petra Kosová.

Pořad připravují