Poradna pro oběti trestných činů v Sokolově funguje už druhým rokem, pomohla desítkám klientů

Domácí násilí

Jak podat trestní oznámení a jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu. I to řeší zaměstnanci Poradny pro oběti trestných činů v Sokolově.

Sokolovská poradna za dobu svého působení pomohla třem desítkám klientů. Podle pracovníků instituce mají lidé nejčastěji zájem o informace o průběhu trestního řízení, nebo jaké mají jako oběť trestného činu práva.

Poradna v západočeském městě vznikla v rámci projektu „Proč právě já? II“ a Sokolov se tak připojil do celorepublikové sítě poradenských míst. V regionu fungují ještě dvě taková místa a to v Karlových Varech a Chebu.

Vedle základního poradenství poskytuje také službu důvěrníka

Kromě toho, že podává potřebné informace o trestním řízení, nabízí klientům i službu takzvaného důvěrníka. To je odborník, který může poškozené doprovázet například na policii nebo k samotnému soudnímu jednání.

Zároveň poradna nabízí psychosociální podporu nebo umí zajistit bezplatné služby zmocněnce, což je advokát, který je u trestního řízení může zastupovat. Zaměstnanci poradny se setkají například s obětmi domácího násilí nebo s pozůstalými po oběti trestného činu.

Poradna spolupracuje i s jinými organizacemi

Právě u případů domácího násilí pomáhají zaměstnanci poradny obětem společně s Intervenčním centrem v Karlovarském kraji nebo se střediskem Probační a mediační služby v Sokolově. Samozřejmostí je pak spolupráce s Policií České republiky a státním zastupitelstvím.

Sokolovská poradna má své hodiny pro veřejnost vždy ve středu od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Kancelář se nachází v ulici Jednoty 654, v objektu Úřadu práce. Poradnu lze také kontaktovat telefonicky na čísle: 725 807 492 či na emailové adrese: chalupnikova.pms@gmail.com.

Spustit audio
autoři: Ivana Sedláčková, Naďa Krásná|zdroje: Český rozhlas Karlovy Vary, Pomoc v nouzi, o.p.s