Policie předvolá radní Karlových Varů kvůli problematice budoucích dodávek tepla

19. leden 2022 13:25

Karlovarští radní budou na policii vysvětlovat problematiku budoucích dodávek tepla prostřednictvím společnosti Karlovarská teplárenská. Čeho konkrétně se jejich předvolání týká, zatím radní nevědí.

Radní lázeňského města obdrželi v minulých dnech předvolání k podání vysvětlení k problematice budoucí dodávky tepla prostřednictvím Karlovarské teplárenské, a.s.  To po jednotlivých členech rady města požaduje Policie ČR, která ale zatím přesněji nespecifikovala, co je předmětem jejího šetření.

„Rada města je v pozici valné hromady městské teplárenské společnosti, kterou na základě smlouvy o pronájmu provozuje společnost Karel Holoubek Trade Group, a.s. Tato smlouva byla uzavřena již v roce 2010, kdy byla předmětem zkoumání policie a soudu, který ale neshledal žádné pochybení,“ řekla primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Podle radních se policie může zajímat o prodloužení výše zmíněné smlouvy, ke kterému došlo nedávno. To je ale podle vedení města naprosto v souladu s platnou legislativou a existují hned dva expertní posudky, které potvrzují, že vedení města prodloužením smlouvy nepochybilo.

Předmětem šetření policie by mohlo být rovněž rozhodnutí vedení města o půlročním snížení nájemného provozovateli a to ze šestnácti na osm milionů korun. Toto se odehrálo kvůli koronavirové pandemii a vedení města tak chránilo především své obyvatele a pomáhalo podnikatelům.

Čtěte také

Posledním okruhem témat, který se týká dodávek tepla a současnosti, by mohla být koncepce teplárenství v době „pouhelné“ s výhledem minimálně na 15 let. Tady došlo k uzavření memoranda se zástupci některých okolních měst a dodavateli tepla. Toto memorandum, ale není pro město zatím nijak závazné a je pouze jakýmsi příslibem spolupráce v dalších patnácti letech.

Primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová věří, že pokud má policie ohledně otázek týkajících se budoucích dodávek tepla nějaké pochybnosti, budou objasněné: „Předpokládáme, že budeme v průběhu prověřování těchto okolností vázáni mlčenlivostí a proto se k dalším otázkám týkajících se témat a průběhu šetření nebudeme vyjadřovat. Na rovinu říkáme, že budeme veřejnost neprodleně informovat o závěrech prověřování, pokud je budeme moct zveřejnit.“

Spustit audio