Poklad na kbelnických polích. Ossarium je nejkrásnější secesní stavbou Českého ráje

24. srpen 2015
Česko – země neznámá

V Kbelnici u Jičína stojí mezi jednotlivými poli honosná secesní stavba. Uprostřed pietního háje vojenského hřbitova se tyčí kaple, která nezapře inspiraci pražským hlavním nádražím Josefa Fanty. Prohlédněte si ji v bohaté fotogalerii.

Vojenský hřbitov u Kbelnice byl zřízen roku 1891 a postupně sem byly převáženy pomníky padlých vojáků z bitvy 29. června 1866, které byly původně na různých místech bojiště a zrušených hřbitovech. Převáženy nebyly pouze náhrobky, ale také ostatky padlých vojáků. Na pilířích po obou stranách vchodu na hřbitov byly ještě donedávna umístěné sochy sv. Petra a sv. Pavla, na jejichž svátek byla bitva u Jičína svedena. Poškodili je ale vandalové, a tak jsou sochy v současnosti uloženy na bezpečném místě.

Kaple ve stylu vídeňské secese

V letech 1904 až 1906 byla na hřbitově postavena secesní kaple podle projektu tehdejšího ředitele hořické kamenické školy, architekta Václava Weinzettla, který se při mnohých svých stavbách inspiroval vídeňskou secesí a Josefem Fantou. Když si odmyslíme pražské rozměry, tak kbelnická kaple v mnohém připomíná budovu hlavního nádraží v Praze.

Slavnost svěcení Ossaria, 29. 6. 1906

Bohatě zdobené průčelí je umocněno dvěma štíhlými zdobenými věžemi. Mezi nimi stojí socha Anděla míru, který shlíží na okolní bojiště, zhotovená taktéž profesorem hořické školy Václavem Suchomelem. Kaple byla slavnostně vysvěcena 29. června 1906 za účasti mnoha představitelů rakouských, pruských a saských úřadů a vojenských hodnostářů, představitelů okolních měst a obcí. Dnes je na vojenském hřbitově přes pět desítek válečných hrobů a pomníků, další ostatky jsou uloženy v Ossariu uvnitř kaple.

Zdobená brána do ossaria

Ossarium Kbelnice, secesní perla Českého ráje

Ossarium je vlastně označení pro uložení kosterních ostatků, tedy něco jako kostnice. Kaple s ossariem byla vystavěna zásluhou spolku Komitét 1866, který byl založen již dva roky po bitvě, a jeho náplní bylo pečovat o památky prusko-rakouského konfliktu. Spolek také částečně financoval výstavbu kaple, vznikla ale především díky dotacím tehdejších úřadů, všech tří bojujících stran a také rakouských ministerstev válek, vnitra, kultury a vyučování. Secesní kaple uprostřed polí za Kbelnicí na Jičínsku díky tomu patří k nejkrásnějším stavbám Českého ráje.

Náhrobky
Spustit audio