Plzeňské rozhovory jako obraz bídy plzeňských rozhovorů.

12. květen 2003

Jinak než ostudou nelze podle pozorovatelů i některých upřímnějších samotných pořadatelů letošní žalostnou účast zájemců na konferenci Plzeňské rozhovory nazvat. Příčinami neúspěchu se ve svém komentáři zabývá Jiří Tomáš Blažek.

Plzeňské rozhovory. Akce, kterou mohla Plzni ostatní velká města, a v rozměru česko-americkém i Praha, upřímně a velmi závidět. Před sedmi lety konference s velkými ambicemi dostala úbytě zhruba před třemi roky; zájem upadal a letošních dvacet účastníků je fiaskem, které by mělo být podepsáno přímou odpovědností těch, kteří za tu ostudu mohou. Pořadatelé, když vynecháme americké velvyslanectví u nás, od kterého nemohou v Plzni čekat, že konferenci zajistí obsahově či personálně, jsou Magistrát města Plzně a Západočeská univerzita. Ti si nyní, při vědomí skutečně obrovské hanby, přehazují brambor neúspěchu z radnice na rektorát a zpět, ale při spravedlivém dělení viny jí zůstane víc na úřednících města. Letos i proto, že tématem konference bylo téma výsostně municipální - Město pro lidi.

Ale konference pro koho? Pro urbanisty, architekty, sociology, filozofy, politiky? Nebo také pro obyvatele města? Zřejmě pro všechny skupiny, tak, jak byla vnímána konference před pár lety. Jenže o tom nikdo nevěděl, nebo téměř nikdo. Zájem o Plzeňské rozhovory ubýval přibližně tou rychlostí, s jakou ubývala veřejná povědomost o tomto podniku; pořadatelé se příliš nabubřele spolehli na setrvačnost a udělali jenom velmi málo pro to, aby v lidech, a to i v odborné veřejnosti, vzbudili aktivní propagací zájem předem. Magistrát si stěžuje, že univerzita nedodala vhodné lidi a dostatek studentů do pléna, škola upozorňuje na to, že letos to byla radnice, kdo měl mít organizační vedení více v rukou. Oba partnery zatím nenapadlo, a snad ani nenapadne, svést to na malý zájem a organizační schopnosti Američanů. Ti to vážně nebyli a nebyla to v prvním plánu ani škola, kdo zavinil propad akce. Město pro lidi, mělo být konferencí pro lidi, ale lidé o tom měli včas a podrobně vědět. Selhala domluva partnerů. Bylo by laciné, pokusit se to svést na selhání Plzeňanů a lidí z regionu, na jejich nezájem.

Letošní Plzeňské rozhovory vyslovily svou zubožeností důležitou připomínku. Nejsou to totiž jediné plzeňské rozhovory, které váznou. Zhruba na stejném hracím plánu se odbývá komunikace i v jiných případech; partneři sice hovoří, diskutují, ale neslyší se. Pravděpodobně se neslyšeli ani ti v přípravném, či nějakém jiném výboru konference. Dohledat odpovědné za ostudu přímo krystalickou by neměl být problém. Každý dokument, který je na radnici občanem přinesen a kterému chybí jakákoliv sebemenší náležitost, je bez milosti městem odmítnut a na formální stránku věci je stejně brán zřetel i na vysokých školách. Chtějme tedy na komisích pro pořádání konferencí na půdě města Plzně, aby vytáhly na světlo formálně dokonalé zápisy z rozhovorů o Plzeňských rozhovorech. Tam musí být jasně napsáno kdo a za co zodpovídal. Lidi na to mají právo, znát viníky takové prohry, protože město, to je, tak i tak, pro lidi.

Západočeská univerzita
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser