Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek přichází letos s novinkou

15. březen 2023

S myšlenkou uspořádat soutěž dětí v sólovém zpěvu přišel před 28 lety Jindřich Volf, tehdejší ředitel Základní školy a Základní umělecké školy s rozšířenou výukou hudby, výtvarné výchovy a tance v Karlových Varech.

Spolu s učiteli školy to zkusil v menším měřítku poprvé v roce 1995. Zájem mezi dětmi byl překvapivě velký a také odezva mezi rodiči a učiteli byla velmi příznivá.

Toto první klání dětí bylo vyhlášeno za nultý ročník a současně byla vyhlášena budoucí novodobá tradice soutěže v sólovém zpěvu pro děti a mládež od 6 do 15 let s názvem Karlovarský skřivánek. To už se spolu se školou staly dalšími pořadateli Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka a Pedagogické centrum Karlovy Vary.

Rok po roce přijížděly do Karlových Varů početné soutěžní týmy z jednotlivých okresů, později krajů a regionů. V průběhu 28 let se soutěže zúčastnilo ve školních kolech přes 16 000 chlapců a děvčat, v krajských a regionálních kolech více než čtyři tisíce a v celostátním finále v Karlových Varech okolo 3000 soutěžících.

Asi nejznámějším soutěžícím v minulosti je vítěz SuperStar Zbyněk Drda

Někteří vítězové se v dalších letech po úspěchu v Karlových Varech věnovali nebo věnují studiu zpěvu na konzervatořích a dnes jsou sólisty českých operních scén. Jiní zazářili v populárních soutěžích, jako například Zbyněk Drda, který se ze “skřivánka“ stal vítězem televizní show „Česko hledá Superstar“.  

Soutěž je určena pro děti a mládež od 6 do 15 let ze základních škol, víceletých gymnázií, základních uměleckých škol nebo jiných školských zařízení. Úkol je stejný ve všech kategoriích – zazpívat jednu píseň národní a jednu podle vlastního výběru. U kategorie C ještě píseň národní v náročnější úpravě.

Pořadatelé se v tomto roce ale rozhodli uvést do soutěže Karlovarský skřivánek novou kategorii. Rádi by tím dali příležitost i dalším talentům a rozšířili tak okruhy Karlovarského skřivánka. Kategorii tedy označili „D“ a zazní v ní dueta z lidové i umělé oblasti.

Soutěž začíná školními koly, odkud postupují vítězové do krajských kol. Jejím završením je každoročně celostátní kolo v Karlových Varech. To proběhne ve dnech 20. – 22. března.

Spustit audio