Ochránci přírody koupili vzácný mokřad u Kynšperka

25. říjen 2021 10:00

Pěchava vápnomilná, orchidej prstnatec májový nebo vachta trojlistá. To jsou jen některé druhy vzácných rostlin, které rostou v mokřadu nedaleko Kynšperka, jen pár metrů od dálnice D6. Pozemek nově zakoupil Český svaz ochránců přírody, aby tento unikátní biotop zachoval.

Místo pro přírodu - to je projekt Českého svazu ochránců přírody, který odkupuje pozemky s unikátními biotopy a vzácnými rostlinnými druhy. Nově chce tímto způsobem chránit i mokřad u Kynšperka nad Ohří, který má víc než jeden hektar a leží u mostu dálnice D6. Díky jedinečnému podloží a vývěrům v něm roste například pěchava vápnomilná, kterou nikde jinde v Karlovarském kraji nenajdete.

Vykoupený je nesmírně různorodý

Část jeho plochy je po několik měsíců v roce pod vodou, z níž trčí trsy ostřic. Jinde se nachází slatiniště s alkalickým minerálním pramenem, malá rašeliniště, podmáčené pcháčové louky, porosty křovitých vrb či mokřadní olšiny.

Skutečným zdejším unikátem je nenápadná, avšak kriticky ohrožená tráva pěchava. Jde o jedinou známou lokalitu této rostliny v západních Čechách, nejbližší výskyt je až ve sedním Polabí.

Přesto území nepožívá žádnou zákonnou ochranu a dlouhodobě postrádá i péči, takže zarůstá stařinou a náletovými dřevinami. Nyní je ochrana této zajímavé lokality zajištěna vlastnictvím Českého svazu ochránců přírody.

Mokřad u Kynšperka je již druhým Místem pro přírodu na Karlovarsku. Před pěti lety byly vykoupeny rybníčky U kapličky nedaleko Toužimi s bohatým výskytem obojživelníků, vážek i několika zajímavými druhy vodních rostlin.

Spustit audio