Nový most v Teplé na Karlovarsku už slouží řidičům

15. říjen 2014

Předáním stavby skončila rekonstrukce mostu v Teplé. Most se podařilo opravit díky dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad a příspěvku Karlovarského kraje.

Rekonstrukce přinesla především zvýšení nosnosti mostu. V rámci stavebních prací došlo k demolici stávající nosné konstrukce a k montáži nové. Zároveň byla také opravena komunikace a most dostal nové zábradlí a svodidla.

Nutná byla také sanace pilířů, která musela probíhat za snížené hladiny přilehlého rybníka. Z tohoto důvodu byly práce koordinovány s rybáři. Vzhledem k umístění mostu v bezprostřední blízkosti historického areálu kláštera Teplá byl na stavbě prováděn i archeologický dohled.

„Celkové náklady stavby činí více než 6 milionů korun. 85% nákladů bude pokryto z dotace Evropské unie a zbytek uhradí Karlovarský kraj. Věřím, že most bude dobře sloužit všem obyvatelům Teplé,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Stavba probíhala od července do října tohoto roku za úplné uzavírky provozu. Objížďka vedla po silnicích III. třídy a po místních komunikacích.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio