Nezaměstnanost v kraji v červnu znovu klesla, roste počet rekvalifikací a kurzů

9. červenec 2024 13:00

K 30. červnu evidoval Úřad práce v Karlovarském kraji celkem 8 839 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 154 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl vyšší o 970 lidí.

Úřadu práce se v červnu podařilo zprostředkovat zaměstnání pro celkem 727 uchazečů. Je to o 65 lidí méně než v předchozím měsíci a o 256 více než ve stejném období minulého roku.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 936 uchazečů. Mezi nimi bylo i 366 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4 %.

Bez práce byli především uchazeči o zaměstnání bez vzdělání, s neúplným základním vzděláním a základním vzděláním, jejich počet se v porovnání s prvním pololetím roku 2023 zvýšil o 517 osob. Na celkovém podílu nezaměstnaných se tito uchazeči podíleli k 30. 6. 2024 hodnotou 46,5 %. Pokud jde o rozdělení profesí, bez práce byli především pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán ve dvou okresech, a to v okrese Cheb (- 3,8 %) a Karlovy Vary (- 2,1 %). Meziměsíční přírůstek nezaměstnaných zaznamenal okres Sokolov (0,2 %).

Kraj evidoval k 30. červnu celkem 5 142 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,7 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Sokolov (3,3), Karlovy Vary (2,6) a Cheb (0,8).

autor: Radim Jehlík
Spustit audio