Nelíbí se vám slovo zúřadovat? Je staré a spisovné

12. leden 2021

V jazykovém koutku odpovídáme na posluchačský dotaz, zda slovo zúřadovat, se kterým se posluchač podle svých slov nově setkává a které se mu nelíbí, je vůbec slovo spisovné. 

Slovo zúřadovat nemůžeme považovat za slovo nové. Frekventovaně jsme se se slovem zúřadovat začali setkávat hlavně v 90. letech minulého století, ve kterých ožilo. Od té doby je součástí administrativního stylu s významem úředně vyřídit.

Slovo najdeme už ve Slovníku spisovného jazyka českého, je doloženo již v 60. letech 20. století a ve slovníku nemá žádné stylové omezení, je tedy slovem spisovným. Slovník pouze označuje slovo jako řidší, tedy neužívané příliš často.

Je patrné, že slovo vzniklo jako dokonavý protějšek běžného slova úřadovat, ze slovotvorného hlediska je v pořádku. Jeho oživení a také dnešní frekvence souvisí především se dvěma faktory: jedním je jeho široký význam, je tak možné jej užít nejen v oblasti administrativní, ale objevuje se i v jazyce politiky nebo soudnictví, např. zúřadovat spis, proces, dotace, peníze apod.

Druhým faktorem je to, že slovo dobře zapadá do skupiny sloves podobného významu jako administrovat, zadministrovat, zprocesovat, vyposudkovat a dalších, sloves nově utvořených a stojících na hranici spisovnosti. A odtud také zřejmě pramení dotaz týkající se jeho spisovnosti.

autoři: Helena Chýlová , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio