Některá města v Karlovarském kraji se snaží pomoci obyvatelům, u kterých došlo k propadu příjmu

3. duben 2020 08:35
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Magistrát města Karlovy Vary (ilustrační foto)

Kvůli vládnímu nařízení museli někteří podnikatelé uzavřít své provozovny. Rodiče zůstávají doma s dětmi a přicházejí o značnou část platu. Tak vypadá situace v době nouzového stavu, která pro mnohé rodiny v Karlovarském kraji znamená finanční potíže. Některá města se jim proto snaží pomoci.

Důvodem propadu příjmu může být onemocnění, ošetřování člena rodiny nebo omezení pracovních možností z důvodu šíření nákazy koronavirem. Města ale podporují i podnikatele a spolky, které nemůžou provozovat svou činnosti na základě vládního nařízení. Někde se jedná o úplné odpuštění vybraných poplatků, jinde radnice odsouvají termíny jejich splatnosti.

Prominutí nájemného u nebytových prostor

Například rada města Horní Slavkov odsouhlasila prominutí nájemného všem subjektům v nebytových prostorech města, které vlivem současné situace nemůžou provozovat svou činnosti. Jedná se o drobné podnikatele, klubovny, spolky a další.

Se snížením nebo úplným prominutím nájemného za využívání nebytových prostor pronajatých k podnikání přišla také radnice v Sokolově. Tam už tento návrh posvětilo také zastupitelstvo, které zasedalo 1. dubna. Úlevy z nájemného platí v Sokolově ode dne vyhlášení mimořádných opatření až do jejich odvolání.

Posunutí splatnosti poplatků

Město Cheb bude na květnovém zasedání zastupitelstva řešit posunutí splatnosti některých místních poplatků. Mezi ně patří poplatek za psa nebo svoz odpadu. V těchto případech by radnice chtěla posunout splatnost o pět měsíců. Vedení města ale zvažuje i možnost snížení nebo odpuštění nájemného v nebytových prostorech. Podle starosty Antonína Jalovce z Volby pro město je ale nutné brát v potaz také dopady na hospodaření města a musí samozřejmě vyčkat na rozhodnutí zastupitelstva.

Město Karlovy Vary připravilo několik opatření. První z nich se týkají poplatku ze psů nebo za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky. U těchto dvou poplatků je splatnost posunuta o tři měsíce. Pozastavené jsou poplatky za zábor parkovišť u hotelů a lázeňských domů.

Dále se opatření týká poplatku za povolení k vjezdu do lázeňského území. Tady vedení města nabízí možnost pozastavení platnosti povolenky. Tu můžou držitelé vhodit do jedné ze schránek, které jsou umístěny u vchodu budovy Magistrátu. Povolenky shromažďuje každý pracovní den správce. Povolení označuje datem vrácení. Znovu budou podle potřeby vydány s posunutím data platnosti o dobu, po kterou nebyly využity. Pokud už povolení nebude držitel využívat, je možné požádat o vrácení přeplatku písemnou žádostí.

autoři: Jitka Čmoková , Naďa Krásná | zdroj: Český rozhlas Karlovy Vary
Spustit audio

Související