Největším předmětem hornického muzea v Krásně je parní těžní stroj. Pochází z roku 1897

4. srpen 2021

Hornické muzeum v Krásně na Sokolovsku sídlí v místech bývalého cínového dolu Vilém. V rozlehlém areálu se nachází několik původních budov.

Prohlédnout si můžete například těžní věž, strojovnu, vrátnici nebo trafostanici. V bývalé úpravně cínových rud je umístěna největší chlouba muzea a zároveň nejrozměrnější exponát – parní těžní stroj. 

Stroj byl vyroben v roce 1897 v Praze firmou Českomoravské strojírny a následně uveden do provozu hlubinného uhelného dolu Marie v Královském Poříčí. Po ukončení těžby v roce 1994 byl 56 tun vážící stroj rozebrán a velice složitě přestěhován do hornického muzea.

Parní těžní stroj je v hornickém muzeu v Krásně od roku 1994
Spustit audio