Návštěvnost chebského hradu se rapidně zvyšuje

14. leden 2014

V loňském roce navštívilo hrad v Chebu rekordních více než 50 tisíc lidí. O rok dříve to přitom bylo necelých 40 tisíc a v roce 2011 přibližně 24 tisíc návštěvníků. Zvýšení zájmu o tuto historickou památku má souvislost s celou řadou změn a novinek, které se začaly realizovat poté, co město převzalo areál hradu do své správy.

V souvislosti s převzetím hradu radnice zřídila funkci kastelána. Přibyly zde nové expozice, rozšířila se otevírací doba a podstatně bohatší je také nabídka kulturních akcí, které se na hradě pravidelně konají. K loňské rekordní návštěvnosti přispěla i Krajinná výstava, kdy část doprovodného programu probíhala také na hradě.

„Během dvou let, kdy si hrad sami spravujeme, se návštěvnost více než zdvojnásobila. Stala se z něj druhá nejnavštěvovanější památka v Karlovarském kraji po hradu v Lokti. Doufali jsme, že díky výraznému zatraktivnění bychom hranice 50 tisíc návštěvníku mohli časem dosáhnout, ale že to bude tak rychle, nás příjemně překvapilo,“ poznamenal místostarosta Tomáš Linda.

Oprava hradu stále už více než 100 milionů korun

Od roku 2002 investovalo město do oprav hradu už přes 100 milionů korun. Úpravy se tady provádějí na základě doporučení vzešlých ze Studie záchrany a využití Chebského hradu, kterou pro město zpracoval přední architekt Tomáš Šantavý. Zrekonstruováno bylo například několik úseků barokních hradeb, jihozápadní kasemata nebo Mlýnská věž.

„Uvědomujeme si, že do hradu bude třeba investovat i nadále. Osobně to odhaduji na dalších minimálně 100 milionů. Chceme si proto nechat zpracovat revizi původní studie. Ta by měla říci, které z dřívějších návrhů jsou stále ještě aktuální, nakolik jsou akceptovatelné pro památkáře a také přinést nové náměty,“ řekl starosta Chebu Pavel Vanoušek.

Na hradě se počítá například s dokončením rekonstrukce jihovýchodních kasemat nebo opravami zdiva na dalších částech hradeb. Vedle toho se hovoří také o případném zastřešení hradního paláce.

„Hrad by to posunulo do režimu, kdy by mohl být využíván celoročně. Nechceme však dělat zastřešení pro zastřešení. Je proto nutné najít pro takto upravený palác vhodnou náplň a využití. Další věcí je pak i to, jaký názor na to budou mít památkáři. Naším dlouhodobým cílem je, aby byl chebský hrad zařazen na seznam národních kulturních památek. Stoupla by tím nejen jeho prestiž, ale otevřely by se i nové možnosti pro získávání prostředků na jeho další rozvoj,“ dodal místostarosta Tomáš Linda.

Chebský hrad v jehož kapli bylo umístěno tělo zavražděného Albrechta z Valdštejna (1634) do doby než měl o osudu ostatků rozhodnout sám císař
autor: Radim Jehlík
Spustit audio