Najednou a pojednou. Pro který výraz se rozhodnout?

29. prosinec 2020

Myslíte, že mezi slovy “najednou” a “pojednou” je nějaký rozdíl? Znamenají obě totéž, nebo každé něco jiného? A musíme si tedy dávat pozor, kdy a jak je užít? 

Příslovce najednou není potřeba detailně představovat. Znamená "náhle", "znenadání" nebo "nečekaně". Např. dříve mi výmyk nešel a najednou ho svedu jako nic. Pojednou má stejné významy, ale s jeho užitím může asi občas někdo váhat, protože zdaleka není tak časté, takže ho nemá patřičně uložené v povědomí.

Ve výše uvedeném významu se dají použít obě, ale pro knižní povahu příslovce pojednou ho asi málokdo použije jinde než v krásné literatuře nebo v jiném typu vznešenějšího nebo prostě kulturně ambiciózního textu. Uveďme si pro příklad souvětí "ani nevím, jak jsem se najednou octl v malé koupelně" a všimněte si, jak použitím pojednou místo najednou dodáme souvětí knižní ráz: "ani nevím, jak jsem se pojednou octl v malé koupelně".

Najednou může také znamenat "zároveň", například ve větách nikdo nemůže mít všechno najednou nebo dá to zabrat, studovat dvě školy najednou. V tomto významu se ale dnes pojednou nepoužívá prakticky vůbec.

Určitě je namístě připomenout, že najednou a pojednou píšeme dohromady jako jedno slovo, u pro jednou uvádějí slovníky zápis jen zvlášť, ale určitě se dá přijmout i psaní dohromady, analogicky podle najednou a pojednou. Pokud jde o význam, nejlépe si ho přiblížíme příkladem: naštěstí se do takovýchto prapodivných modelů neobléká často, pro jednou jí budiž odpuštěno. Z toho vyplývá význam "pro tentokrát",  "v tomto jednom případě", který zachycují i slovníky. Většinou se v těchto větách vyjadřuje shovívavost k nějaké výjímečné situaci. V praxi se ale okrajově najdou i příklady s jiným významem, třeba Chuchelským vadí, že Praha zvolila přístup, který vše pro jednou zakonzervuje, kde z kontextu vyplývá, že se myslí “jednou pro vždy”.

autoři: Martin Prošek , Stanislav Jurík | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio