Na západě Čech se kvůli suchu nesmí rozdělávat oheň ani odpalovat ohňostroje

7. srpen 2015

Od začátku prázdnin řešili hasiči v Karlovarském kraji šest desítek požárů lesních a travních porostů. Kvůli trvající výstraze vysokého stupně nebezpečí vzniku dalších požárů doporučili hasiči hejtmanovi kraje, aby přijal nařízení o zákazu rozdělávání ohně ve volné přírodě.

S ohledem na přetrvávající suché a horké počasí i nadále pro celé území kraje platí výstraha na nebezpečí vzniku požárů s vysokým stupněm priority. Zákaz se týká rozdělávání ohňů ve volné přírodě.

Kvůli tomuto nařízení hasiči nebudou evidovat hlášená pálení klestů po lesní těžbě. Po dobu nařízení kraje nebude funkční ani elektronické hlášení pálení na webových stránkách hasičů.

Čtěte také

Součástí nařízení je kromě zákazu rozdělávání ohňů například i zákaz jízdy motorových vozidel v lesích či pořádání ohňostrojů. V případě porušení tohoto nařízení hrozí sankce v rámci přestupkového řízení.

Od začátku prázdnin zasahovali hasiči na území Karlovarského kraje u šesti desítek požárů suché trávy, slámy či lesního porostu. Tyto požáry se zatím obešly bez větších škod a nedošlo k jejich rozšíření na rozsáhlejší území. Právě rychlost šíření v současných klimatických podmínkách je největším rizikem a je důvodem pro vydání zákazu.

Hasiči nabádají k maximální opatrnosti. Travní a lesní porosty jsou tak vyprahlé, že stačí i nedopalek cigarety ke vzniku požáru. V případě zpozorování jakéhokoliv požáru by měl každý neprodleně informovat hasiče prostřednictvím tísňových linek 150 či 112. Včasné nahlášení může zabránit nekontrolovatelnému šíření požáru.

Požár trávy
autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio