Na zámku Kynžvart představili haptické modely. Přiblíží památky nevidomým

Haptické modely představené na zámku Kynžvart
Haptické modely představené na zámku Kynžvart

Přiblížit nevidomým české památky. To je hlavní účel takzvaných haptických modelů, které vytvořil Národní památkový ústav ve spolupráci s Národní radou pro osoby se zdravotním postižením.

Památky na dlani - tak se jmenuje projekt Národního památkového ústavu, který má nevidomým lidem zpřístupnit historické objekty po celé České republice. Zástupci Národního památkového ústavu představili více než deset různých modelů na zámku Kynžvart. Jak uvedla generální ředitelka ústavu Naděžda Goryczková, na projektu Památky na dlani pracují odborníci už několik let.

V současnosti jsou modely už na 12 českých památkách, které jsou zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Mezi nimi je například Květná zahrada v Kroměříži nebo brněnská vila Tugendhat. Lidé se zrakovým postižením si můžou modely vypůjčit buď přímo u historických objektů, nebo například v informačním centru daného města.

Haptický model je malá deska velikosti zhruba A4, na které je trojrozměrně vytvarovaný půdorys dané stavby včetně detailů jako jsou schody, nebo průhledy v zámeckých komnatách. Pracovníci Národního památkového ústavu původně připravili 12 haptických půdorysů. Aby ale zrakově postiženým lidem přiblížili charakter památky, postupně začali přidělávat další typy modelů. Například čelní pohledy nebo klenbu chrámu. Takovou památkou, která se nevidomým může prezentovat v několika rovinách, je například zámek v Litomyšli. Tam mají nově zájemci k dispozici kromě půdorysu, také právě čelní pohled na památku a dokonce i detail unikátní omítky sgrafita.

Podle autora modelů Davida Linka je doba jejich výroby velice individuální. Záleží totiž na složitosti půdorysu památky. Výroba pak může trvat 14 dnů nebo také dva měsíce. Nejprve je potřeba na základě technických parametrů vytvořit takzvanou matrici, a to včetně popisků v Braillově písmu. Z tohoto vzoru pak může Národní památkový ústav vytvořit stovky výlisků. Modely památek jsou vytvořené z neměkčeného PVC, které na dotek působí jako tvrdý papír. Do budoucna by chtěli odborníci vtvořit haptické modely pro všechny památky v republice.