Na trati mezi Karlovými Vary a Ostrovem začne plánovaná výluka. Potrvá až do konce října

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Železniční trať Dalovice - Hájek

Na trati mezi Karlovými Vary a Ostrovem od zítřka (15. 5.) začíná půlroční výluka. Správa železnic bude mezi zastávkami Dalovice a Hájek opravovat a sanovat část železničního náspu. V jeho blízkosti se před více než dvěma lety sesunul svah. Správa železnic teď navazuje na tehdejší opravy.

Masivní sesuv vytvořil hlubokou jámu, do níž se zlomil kus kolejí

Sesuv si v dubnu 2018 vynutil zastavení provozu na více než tři měsíce. V současné době je v tomto úseku zavedena pomalá jízda. Podle výsledků průzkumu a geologického monitoringu podloží by současný stav úseku mohl být provozu nebezpečný a nelze ho řešit lokálními technickými zásahy. Po dokončení oprav bude v úseku zavedena plná traťová rychlost.

Stavba je rozdělena na dvě etapy

Od 15. května do 31. října letošního roku bude probíhat sanace mezi kilometry 181,100 až 182,200. V celém úseku bude odtěženo nestabilní drážní těleso. Následovat bude stabilizace podloží a realizace nového vyztuženého tělesa náspu. Trať dostane novou bezstykovou kolej, železniční svršek i spodek a trakční vedení. Sanace drážního tělesa má zajistit jeho trvalou stabilitu a bezpečnost provozu. Během první etapy dojde také k výměně železničního mostu. Celkové náklady této části stavby odhaduje Správa železnic na 548 milionů korun, financována bude z národních zdrojů.

Druhá etapa se týká sanace nestabilních náspů na několika dílčích úsecích. Zahájení stavby se předpokládá letos v červenci, v současné době probíhá zadávací řízení na jejího zhotovitele. Ukončení akce je naplánováno v prvním čtvrtletí příštího roku.

Stavebními úpravami projdou i dva železniční přejezdy, tři mosty a čtyři propustky. Trať dostane také nové trakční vedení, kdy je navrženo zřízení trakčních bran místo současných samostatných sloupů. Celková předpokládaná hodnota druhé etapy stavby činí 462 milionů korun. Financována bude zřejmě také z národních zdrojů.

Spustit audio
autoři: Ivana Sedláčková , Naďa Krásná | zdroje: Správa železnic , Český rozhlas Karlovy Vary

Související