Myslivci odstřelili v Karlovarském kraji více divokých prasat

Divoké prase

Myslivci v Karlovarském kraji za poslední rok odstřelili více divokých prasat. Zatímco v předloňské sezoně ulovili 5 061 kusů černé zvěře, vloni už to bylo 8 413 kusů.

K odstřelu přemnožených divočáků se snaží myslivecká sdružení motivovat Karlovarský kraj. Na ulovená prasata poskytuje myslivcům dotaci, podmínky dotačního programu navíc upravil tak, aby byly pro myslivecká sdružení příznivější. Mezi uživatele a držitele honiteb letos rozdělí více než dva miliony korun.

„Kraj již v uplynulém volebním období připravil program, který by mohl motivovat myslivecká sdružení k tomu, aby zvýšila odstřel černé zvěře. Tento program se ale týkal pouze intravilánů obcí. Když jsme to vyhodnotili, žádostí bylo řádově jen několik desítek, což určitě nemohlo řešit pokles celkového počtu divočáků v našem kraji, kde jich jsou určitě desetitisíce. Proto jsme v uplynulém roce tyto podmínky změnili," vysvětlil krajský radní Karel Jakobec.

O dotaci letos mohly zažádat přímo myslivecké spolky. Dříve příspěvek mohly zprostředkovat výhradně obce. Za každé ulovené divoké prase myslivci obdrží 1000 korun, maximální výše příspěvku pro jednotlivého žadatele je za sezonu 250 000 korun.

Přemnožená divoká prasata způsobují značné škody jak na soukromých pozemcích, tak na majetcích obcí a měst. V Sokolově se prasata například pravidelně vydávala do městského parku nebo poškozovala zrevitalizovaná sportoviště. Někteří obyvatelé kraje se kvůli výskytu prasat obávali i o svou bezpečnost. Letos na jaře divočák na cyklostezce do Citic napadl člověka, stezka musela být dočasně uzavřena.