Lidé nesouhlasí s těžbou lithia u Horního Slavkova. Obávají se hluku a narušení životního prostředí

16. listopad 2021 15:35

Víc než 30 lidí se sešlo v zasedací místnosti městského úřadu v Horním Slavkově. Se zástupci soukromého investora a stavebního úřadu diskutovali o problémech, které by městu mohla přinést plánovaná těžba lithia.

V blízkosti Horního Slavkova na Sokolovsku pokračuje soukromá firma v přípravě těžby lithia. Na dohled města by měla vzniknout separační linka, hospodářské budovy a nové silnice. Záměr soukromé firmy je ve stádiu povolovacího stavebního řízení pro vznik zpracovatelského areálu.

Investor chce novou separační linku postavit v bývalém dole Stannum. Zbytky starých budov by měla nahradit linka s hospodářskými objekty a sítí cest. Část veřejnosti ale se záměrem soukromé firmy nesouhlasí. Právě tomu se věnovalo i jednání na radnici hornického města 15. listopadu.

Odnesou to i naše děti, míní místní obyvatelé

Jednání bylo jednou z posledních možností, jak mohli lidé k plánované stavbě vyjádřit své výhrady a připomínky. Na veřejné projednání přišli zástupci investora, radnice a stavebního úřadu. Dorazilo také více než 30 lidí, kterých se těžba dotkne asi nejvíce. Většina z nich neskrývala obavy z hluku, prachu a dalších negativních dopadů na životní prostředí v blízkosti města.

„Dotkne se to našich majetků a odneseme to jako majitelé i naše děti do budoucna. Všechen majetek tam ztratil hodnotu a je tam narušené životní prostředí,“ řekl Jan Čedík, který na zasedání přinesl písemně zpracované připomínky k záměru výstavby separační linky.

Lhůta k podávání připomínek se nakonec prodlouží

Těžbu u Horního Slavkova připravuje společnost Sanaka Industry. K záměru už má potřebná povolení. Firma postupně reaguje na připomínky a projekt podle nich upravuje. O to, aby dopady průmyslové činnosti na obyvatele byly co nejmenší, se dlouhodobě snaží i město.

„V žádném případě nesouhlasíme s kamionovou dopravou přes město. Proto se snažíme dělat i vstřícné kroky, abychom docílili toho, že materiál se bude odvážet po kolejích. Požadovali jsme výstavbu protihlukové stěny, zakrytování dopravníku a chceme docílit toho, aby ty dopady pro město byly co nejmenší,“ uvedl starosta Horního Slavkova Alexandr Terek.

Zástupci investora se odmítli vyjádřit. Kvůli množství podnětů občanů a nesrovnalostí v projektové dokumentaci stavební úřad lhůtu k podávání připomínek prodlouží. Řízení k výstavbě separační linky pokračuje.

autoři: Zdeněk Trnka , nkr
Spustit audio