Kristianova legenda označuje knížete Bořivoje I. za prvního zakladatele svatých míst. Přijal křesťanství a otevřel Přemyslovcům cestu k budování státu

Knížete Bořivoje I. označují historikové za prvního skutečně doloženého člena rodu Přemyslovců. Přesná data jeho narození ani úmrtí neznáme, víme jen, že v poslední čtvrtině 9. století vládl nevelkému území ve středních Čechách.

Jisté však je, že spolu s manželkou Ludmilou oba přijali na dvoře panovníka Velké Moravy Svatopluka křest, a to přímo z rukou slovanského věrozvěsta Metoděje. Stalo se kolem roku 882. A nešlo jen o symbolické gesto. Bořivoj I. skutečně na českém území začal šířit křesťanství.

Na svém hradišti nazvaném Levý Hradec dal postavit kostel zasvěcený svatému Klimentovi, který se tak stal první historicky doloženou svatyní v Čechách. A další kostel, který založil, už byl přímo na Pražském hradě, tentokrát zasvěcený Panně Marii.

Kristianova legenda označuje knížete Bořivoje I. za prvního zakladatele svatých míst. Tím, že přijal křesťanství, otevřel Přemyslovcům možnost vybudovat životaschopný centralizovaný stát.

autor: Jan Herget
Spustit audio