Krajští zastupitelé rozdělili první dotace na obnovu kulturních památek

7. únor 2013

Celkem 5, 5 milionu korun udělí Karlovarský kraj v roce 2013 žadatelům o příspěvky na obnovu památek. Aby kraj urychlil proces poskytnutí dotací, uskutečnilo se mimořádné zasedání Rady kraje, která rozhodla o udělení první části příspěvků ve výši zhruba tří milionů korun.

Uspíší se tak zahájení přípravných prací na opravách a rekonstrukcích památek. O zbylých financích rozhodnou vzhledem k výši dotací krajští zastupitelé na svém zasedání 14. února.

Příjemci příspěvků budou moci díky rychlejšímu získání podpory zrealizovat práce v hlavní stavební sezóně. „Je to nesporná výhoda, neboť není výjimkou, že finanční prostředky na obnovu památek z některých dotačních titulů státního rozpočtu obdrží jejich příjemci až na podzim daného kalendářního roku,“ upřesnil krajský radní Oleg Kalaš.

V první fázi bylo podpořeno 37 projektů. Peníze půjdou například na rekonstrukci části Horního hradu, kostela svatého Mikuláše v Chebu nebo na opravu střechy zámeckého hospodářského dvora v Lázních Kynžvart. Zastupitelstvo bude rozhodovat o poskytnutí dalších 20 příspěvků.

Na rok 2013 bylo podáno celkem 122 žádostí. Celková částka požadovaných příspěvků činila přibližně 43 miliony korun.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio