Karlovy Vary se zbaví staré ekologické zátěže. Z bývalé plynárny zmizí dehtové kaly

21. září 2017
Areál bývalé plynárny karlovarské části Tuhnice se zbaví dehtových kalů.

V areálu bývalé státní společnosti Západočeská plynárenská začala likvidace ekologické zátěže, po někdejší výrobě svítiplynu. Z lokality v místní části Tuhnice odvezou tři specializované firmy 18 tisíc tun znečištěné zeminy. Práce potrvají pět let, další dva roky budou v lokalitě probíhat kontrolní měření. Náklady v hodnotě 180 milionů korun zaplatí stát.

Bývalou teplárnu v současné době vlastní významný český distributor energií. Finanční prostředky na likvidaci dehtových kalů mu poskytne ministerstvo financí. To je také zadavatelem veřejné zakázky a objednavatelem prací. K likvidaci staré ekologické zátěže se zavázal stát v roce 2002 v rámci privatizace plynárenství.

Dekontaminace bývalé plynárny bude znamenat odtěžení znečištěné zeminy, místy až do hloubky čtyř metrů

Někdejší plynárnu v současné době tvoří především staré objekty z období průmyslového rozvoje přelomu 19. a 20. století. V současné době slouží hlavně jako sklady, anebo zázemí pro administrativu. Historicky cenné budovy chce současný vlastník zachovat v původní podobě. Bezcenné průmyslové objekty, přístavky a garáže čeká demolice.

Dekontaminace bývalé plynárny bude znamenat odtěžení znečištěné zeminy, místy až do hloubky čtyř metrů. Specializované firmy postupně zlikvidují staré dehtové jímky. Jejich obsah předtím odčerpají. Sanační práce výrazně sníží riziko znečištění podzemních vod a blízké řeky Ohře. Areál je také v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského města.