Karlovy Vary pomohou podnikatelům slevou na poplatcích

Karlovy Vary pomohou podnikatelům slevami na poplatcích. Méně zaplatí za předzahrádky nebo za nájem v městských prostorách. U některých poplatků také město posunulo splatnost. Slevy na poplatcích by měly znamenat pro městu ztrátu asi 17 milionů na příjmech.

„V období 1. června do 31. prosince se snižuje poplatek za užívání veřejného prostranství pro stánky ze 100 na 50 korun za metr čtverečný a den v lázeňském a obchodně-správním centru města a z 80 na 40 korun v ostatních částech města. U předzahrádek se sníží poplatek z 10 korun v centru a sedmi korun ve zbytku města na jednu korunu za metr čtverečný a den," popsal mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Město v tomto období také promine část nájemného ve výši 50 procent podnikatelským subjektům na základě jejich písemné žádosti, a to za podmínek, že jejich podnikatelská činnost byla negativně ovlivněna protiepidemickými opatřeními a žadatel nebude při podání žádosti dlužit na nájemném.

Už dříve lázeňské město v reakci na nařízená opatření vlády prodloužilo o tři měsíce splatnost poplatku ze psa pro obyvatele a poplatku za užívání veřejného prostranství pro předzahrádky a poplatku z pobytu.

U poplatku za vjezd do lázeňské zóny mohli držitelé dlouhodobých povolení tyto vrátit, a buď požádat o vrácení poměrné části, pokud už povolení nebudou chtít využívat, nebo si je podle potřeby opět později vyzvednout s tím, že se platnost jejich povolení prodlouží o tolik dnů, kolik jej nevyužívali.

Město také nabízí možnost odkladu plateb nájemného za měsíce březen až květen, nájemce ho může bez sankcí zaplatit později, nejpozději do konce roku 2020.